B3 Squadra blir B3 Automate och vässar sitt erbjudande inom RPA

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 29 MAJ 2020
__

B3 Squadra blir B3 Automate och vässar sitt erbjudande inom RPA

Många organisationer är idag nyfikna på RPA, Robotic Process Automation, och att automatisera sina processer med hjälp av mjukvarurobotar. Efterfrågan är stor inom både privat och offentlig verksamhet där det finns möjlighet att reducera rutinmässigt arbete och därmed frigöra tid till mer värdeskapande uppgifter. För att möta den växande efterfrågan renodlar B3s tidigare specialistbolag B3 Squadra nu sitt erbjudande med fokus på RPA och processautomatisering för att hjälpa kunderna skapa nya möjligheter med automatisering. Samtidigt byter bolaget namn till B3 Automate. Klas Fokine, VD på B3 Automate, berättar mer i en intervju.

Hur kommer det sig att ni byter namn?
— B3 Squadra har nu funnits i två år. Initialt har vi haft ett bredare erbjudande, men efterfrågan på tjänster inom RPA har ökat kontinuerligt. Eftersom det är inom RPA vi har vår kärna och expertkompetens väljer vi nu att fokusera vårt erbjudande och satsa ännu mer på RPA och processautomatisering framöver. Vi är också det enda bolaget inom B3 koncernen med expertkompetens inom RPA och med ett ännu tydligare fokus ser vi också stora möjligheter till samverkan med våra bolag inom koncernen. Därmed blev också ett namnbyte ett naturligt steg då ville ha ett namn som berättar mer om vad vi gör. Så nu är vi B3 Automate.

Vad innebär egentligen RPA?
— RPA står för Robotic Process Automation och innebär att automatisera processer inom en organisation genom att utveckla mjukvarurobotar som jobbar mot befintliga verksamhetssystem och applikationer utan att de behöver anpassas. Roboten programmeras så att den tar över och utför rutinuppgifter som tidigare gjorts manuellt. Roboten är snabb och träffsäker och kan därmed frigöra mycket tid för verksamheten och ge medarbetarna möjlighet att arbete med mer värdeskapande uppgifter som en robot inte klarar av.

Vilka organisationer brukar vara intresserade av RPA?
— Vi kan se en växande efterfrågan inom både privat och offentlig verksamhet och jobbar idag brett med exempelvis försäkringsbolag och kommuner. Generellt kan man säga att organisationer som har mycket rutinmässigt arbete med exempelvis ansökningsformulär, blanketter etc. har mycket att vinna på att robotisera och effektivisera sina processer. Men användningsområdet är brett.

Hur gör jag om jag är intresserad av att effektivisera mina rutiner?
— För kunder som vill komma igång med RPA erbjuder vi en paketerad workshop där vi på ett väldigt tidseffektivt sätt inventerar och analyserar en organisations processer för att hitta lämpliga kandidater att börja robotisera. Efter genomförd workshop finns ett bra underlag för att gå vidare till att faktiskt robotisera sin första process vilket oftast tar någonstans mellan 2-8 veckor beroende på hur komplex processen är. Vi har väldigt erfarna och samspelta RPA-team som skapar nya möjligheter inom automatisering så hör gärna av dig till oss för att diskutera dina idéer.

För mer information, kontakta gärna Klas Fokine, telefon 076-101 83 25

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!