Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Bord med postit-lappar, dator, vattenflaskor och musmatta med B3-logotyp.

Delårsrapport Q1 2022

Rekordkvartal med 27,5% tillväxt och 13,5% EBIT

Första kvartalet, januari – mars 2022
• Omsättningen uppgår till 290,5 (227,8) MSEK, vilket ger en tillväxt om 27,5 (-8,1) procent
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 39,1 (11,8) MSEK med en rörelsemarginal om 13,5 (5,2) procent.
• Resultat efter skatt uppgår 31,9 (7,5) MSEK
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,1 (13,5) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgår till 3,38 (0,71) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 3,33 (0,71) SEK.

För mer information och detaljerat resultat, läs vidare i B3s delårsrapport. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Kontakta oss