Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Vi bryr oss

"om oss" bild 3 gridmodul

Vi bryr oss om världen och varandra

Vårt främsta bidrag till en mer hållbar värld sker genom det arbete vi utför i våra kundprojekt. Men vi driver även flera andra initiativ. B3 vill vara ett bolag med goda relationer till samhället och med en positiv påverkan på människor och miljö. Här berättar vi mer vad vi gör för ett hållbart samhälle, hållbara människor och affärer.

B3s mål inom hållbarhet

B3 strävar efter att vara ett etiskt och transparent bolag med goda relationer till samhället och med en positiv påverkan på människor och miljö. Det enskilt största bidraget till en mer hållbar värld sker genom bolagets tjänster.

B3 hållbarhetsmål är i korthet att:

  • erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö samt att medverka till en god regional och global miljö
  • kartlägga bolagets miljöpåverkan med målet att årligen minska klimatpåverkan per anställd
  • medverka i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan
  • ta aktiv hänsyn till hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön
Quotation white(mindre, till Citat infobox)
Bild på Jenny Lindquist

"En ökad digitalisering främjar hållbarhet"

KOntakta gärna oss för mer information

Kommunikationschef

Katarina
Lundqvist

Kontakta oss