Hållbarhet - B3 driver många initiativ för ökad hållbarhet

Bli kontaktadarrowIcon
HÅLLBARHET
__

En ökad digitalisering främjar hållbarhet.

Vårt främsta bidrag till hållbarhet är det arbete vi utför i våra kundprojekt. Men vi driver också flera egna initiativ, bland annat B3 Social Innovation.

Genom bättre resursutnyttjande och ökad tillgänglighet bidrar digitalisering till ökad hållbarhet. Den snabba teknikutvecklingen leder också till transparens och effektivare samverkan inom näringsliv, vård, skola, omsorg och andra viktiga samhällsfunktioner. Att hjälpa våra kunder att utnyttja digitaliseringens fulla potential är vårt viktigaste bidrag till en bättre värld.

Men i takt med digitaliseringens frammarsch krävs ett ökat fokus på IT- och informationssäkerhet för att skydda individer, företag och samhälle. Med andra ord, framåt med eftertanke.

Ett juste bolag

B3 är ett etiskt och transparent bolag. Goda relationer till samhället och en positiv påverkan på människor och miljö är viktigt. Vi arbetar därför med ett aktivt ansvarstagande utifrån tre perspektiv: kunder, medarbetare och ägare.

B3:s hållbarhetsmål

  • Att medverka i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan.
  • Att ta aktiv hänsyn till hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön.
  • Att erbjuda en god och hälsosam arbetsmiljö.
  • Att medverka till en god regional och global miljö.
  • Att kartlägga bolagets miljöpåverkan

Miljöpolicy

B3s miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete. Policyn omfattar de områden där vi ser att vår egen verksamhet har en direkt påverkan på miljön: lokalfrågor, resor, förbrukningsvaror och källsortering.

Andra viktiga initiativ

CSR och hållbarhet ligger högt på agendan. Mitt livs Chans, Pink Programming och My Dream Now är bara exempel på några av de ramverk och samverkansprojekt där B3 är med och bidrar. Vi har också B3 Social Innovation där B3 genomför projekt och bistår med expertis och stöd utan vinstkrav för ideella organisationer, sociala företag och NGO.

KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Katarina
Lundqvist
LÄS MER OM B3S HÅLLBARHETSARBETE
__