Om oss - B3 Consulting Group

Bli kontaktadarrowIcon
OM OSS
__

Skapar möjligheter tillsammans

Vi hjälper företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling.

Om B3

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag inom IT och management. Vi hjälper företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Hos B3 möter du konsulter med spetskompetens, driv och förmåga att leda större förändringsprojekt. Den starka företagskulturen präglas av kundfokus, entreprenörskap, lärande och konsulternas ständiga utveckling. Idag är vi närmare 650 medarbetare och omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK. Vi finns på 11 orter i Sverige och i Polen.

B3 är strategisk partner till flera av Sveriges större företag och organisationer. Tillsammans utforskar vi digitaliseringens möjligheter både inom innovation och effektivisering. Vi levererar hela projekt- och funktionsåtaganden med team av erfarna specialister, eller tar olika specialistroller i uppdragsgivarens organisation.

SVEN UTHORN, VD OCH KONCERNCHEF FÖR B3 CONSULTING GROUP

Vår filosofi

B3 Consulting Group startade 2003 under namnet B3IT. Målet var att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag för våra uppdragsgivare, för våra konsulter och för våra investerare. En ambition vi hållit fast vid genom åren.

B3 har en tydlig profil; erfarna medarbetare med helhetssyn och drivkraft. Experter som älskar att lösa problem, fånga nya idéer och genomföra kloka strategier. Med erfarenhet från många olika projekt är det helt enkelt lättare att förstå vad som behöver göras och hur det ska gå till. För B3 är tillväxt ett medvetet vägval och varje medarbetare som kommer in bidrar med kompetens, erfarenhet, och ambitioner.

Vår medarbetarfilosofi är enkel, vi litar på varandra. Här råder stor individuell frihet vad gäller tid, uppdragsinriktning och kompetensutveckling. Vi månar om en levande företagskultur som inte bara bjuder på utmaningar, utveckling och uppmuntran utan även en kul tid tillsammans. Vi vet att passion, metoder och förmåga är det som till slut avgör resultatet.

Vi gillar olika

Hos B3 möter du närmare 650 erfarna medarbetare som arbetar inom en rad olika yrkesroller, från fullstackutvecklare och arkitekter till upphandlingsjurister och förändringsledare. Vi värdesätter olika bakgrunder och erfarenheter för att skapa så slagkraftiga team som möjligt.

Olikheter, energi och erfarenhet är tre av nyckelorden i vår varumärkesplattform och en självklar del av hur B3 arbetar. Vi tror på en öppen och inkluderande företagskultur där alla har ett lika värde och allas olikheter berikar.

VI ÄR B3
__

Träffa några av våra medarbetare

CODE OF CONDUCT
__

En gemensam grundsyn på arbetsmiljö, miljö och jämställdhet.

VÅR HISTORIA
__
arrowIcon
 • 2020

  B3 utses till Sveriges näst bästa arbetsplats av Great Place to Work i kategorin stora företag med över 250 medarbetare. Dessutom är B3 det högst rankade konsultbolaget i samma kategori.

  B3 startar fyra nya bolag och bildar även nya genom att slå samman befintliga dotterbolag för att ytterligare stärka erbjudandet till kund.

  Bolaget fortsätter att vinna flera ramavtal och antar nya kunduppdrag.

 • 2019

  B3 förvärvar Nuway med 50 systemutvecklare i Stockholm och Malmö.

  Koncernen presenterade rekordresultat för helåret 2018 med en omsättning på 726,3 MSEK och en tillväxt på 17,2%.

  B3 förvärvar managementkonsult-bolaget Alenio och lanserar ett utvecklingsprogram för juniorkonsulter, B3 Rising Stars.

 • 2018

  B3IT-koncernen byter namn till B3 Consulting Group AB. Tidigare hette vi B3IT Management AB och i år fyller bolaget 15 år, med 60 kvartal i rad med positiv lönsamhet och 15 år av tillväxt.

  Koncernen presenterade rekordsiffror för helåret 2017 med en omsättning på 619,7 MSEK och en tillväxt på 26,9%.

  B3 breddar sin verksamhet genom att etablera B3 Consulting Poland i Warszawa samt förvärvar Reach Consulting med 40 medarbetare och verksamhet i Linköping och Jönköping samt ThirdBase med verksamhet i Malmö.

 • 2017

  B3IT fyller 14 år med 500 medarbetare och fortsatt stark tillväxt. För helåret 2016 redovisar bolaget en omsättning på 488,5 MSEK, vilket ger en tillväxt om 27,7 procent, varav 21,7 procent organisk.

  B3IT inleder året med att förvärva konsultbolaget Init med 39 medarbetare. B3IT förstärker sitt erbjudande inom digitalisering genom förvärvet av digitalbyrån Rebel&Bird och gentemot offentlig sektor genom förvärvet av konsultbolaget Sentensia. Och för andra året i rad kniper B3IT en av topplaceringarna när Great Place To Work, GPTW, utser Sveriges Bästa Arbetsplatser 2017.

 • 2016

  B3IT fortsätter att växa med lönsamhet. För helåret 2015 redovisar bolaget en tillväxt på 23% och en starkt förbättrad lönsamhet. Antalet medarbetare uppgår till 330 i maj 2016. B3IT noteras på Nasdaq First North Premier i juni 2016 och sedan den 14 december 2016 är B3ITs aktie noterad på Nasdaq Stockholm. B3IT tar en hedrande tredjeplats bland de större företagen i "Sveriges Bästa Arbetsplatser 2016" som utses av Great Place To Work.

 • 2015

  B3IT presenterar ett mycket starkt årsresultat för 2014 med 37% tillväxt och förbättrad lönsamhet. B3IT vinner nya ramavtal med Svenska Spel, Riksgälden och Stockholms stad. B3IT förstärker koncernledningen med ny COO. Visab Consulting blir en del av B3IT.

 • 2014

  B3IT har nu 250 kvalificerade medarbetare och fortsätter att växa med kvalitet. Samarbetet med både Oracle och Microsoft fördjupas. B3IT har nu ramavtal med ett tjugotal större företag och förvaltningar. B3IT tar över verksamheten i Platon AB och startar ett nytt specialistbolag med inriktning på Business Intelligence, B3IT Insight.

 • 2013

  B3IT förvärvar D11 Consulting och växer till 232 medarbetare. B3IT får sin 5:e DI Gasell i rad och vinner nya ramavtal med SKL Commentus samt blir Guld-partner till Microsoft både inom Application Development och DataPlatform.

  B3IT fyller 10 år! "Idag har vi fått ett tydligt kvitto på att vår satsning var riktig, både från våra kunder och våra medarbetare. Under tio års tid har B3IT fortsatt att växa, både i högkonjunktur och i lågkonjunktur. Vi har blivit utsedda till "Superföretag" i Veckans Affärer och vi har fått utmärkelsen "DI-Gasell" fem år i rad.

  Hela tiden har vi stått fast vid vår profil, med en tydlig inriktning på seniora konsulter som erbjuds en attraktiv lönemodell och chans till en personlig och professionell utveckling med utmanande och engagerande uppdrag".

 • 2012

  Tillväxten fortsätter och B3IT får sin fjärde DI-Gasell utmärkelse. B3IT har nu 190 medarbetare med fortsatt fokus på seniora konsulter inom IT och management.

 • 2011

  B3IT fortsätter att växa och antalet anställda överstiger nu 150 personer. Uppdragen blir fler och kundbasen breddas. Verksamheten utökas med affärsområdet M2M. B3IT får sin tredje DI-Gasell utmärkelse.

  Vi ökar vår närvaro på Göteborgsmarknaden genom vårt förvärv av och samarbete med Castra Group. Vi vinner ramavtal med Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen.

 • 2010

  B3IT genererar rekordresultat med 134 MSEK i omsättning, 40% tillväxt och 9.4 MSEK i rörelseresultat.

  Antalet anställda uppgår till 97 (sep 2011). Verksamheten breddas med nyetablerade dotterbolag i Örebro och Borlänge; samtidigt etableras de nya verksamhetsområdena IT-infrastruktur samt Test- och Kvalitetsledning.

 • 2009

  Trots ett konjunktursvagt år växer B3IT ytterligare med 12 procent under lönsamhet. Vi får vår andra Gasell-utmärkelse av Dagens Industri. Vi vinner nya ramavtal med bland andra Trafikverket och Transportstyrelsen. Förvärv av rörelsen i Colosseum Consulting stärker vår Oracle-verksamhet. Vi sjösätter vårt nya verksamhetssystem "B3-bra bättre bäst", och genomgår certifiering enligt ISO9001:2008.

 • 2008

  B3IT växer till 65 anställda och en omsättning på 85 MSEK med 4 MSEK i resultat. Företaget utnämns till "Superföretag" i Veckans Affärer och får sin första utmärkelse som DI-Gasell.

 • 2007

  Bolaget växer till 49 anställda och arbetar därutöver med ett tjugotal underkonsulter. Genom Swedish Consulting Group vinner vi ramavtal med Verva mot offentlig sektor. Vi får ett antal nya förvaltningsuppdrag kring databaser och egenutvecklad programvara.

 • 2006

  Framgången fortsätter och personalstyrkan växer till 39 anställda. B3IT blir samarbetspartner till och delägare i Swedish Consulting Group. Företaget påbörjar en expansion på Göteborgsmarknaden med etablering av B3IT Väst AB. Vi förstärker tjänsteerbjudandet kring Oracle och uppnår därmed status som Certified Advantage Partner.

  Vi vinner ett nytt ramavtal med Bolagsverket. Kundlistan omfattar nu bland andra Capio, Cision, Datametrix, Ericsson, Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Siemens Medical, SJ, Stockholms Läns Landsting, Tele2 och TeliaSonera.

 • 2005

  Bolaget expanderar nu snabbt både i antalet anställda och via nätverket av underkonsulter. Ett nytt affärsområde etableras: IT i Vården. Kundlistan omfattar bland andra Stockholms Läns Landsting, Försäkringskassan, SJ, Ericsson, Capio, SEB, Observer, Rikspolisstyrelsen och Siemens Medical.

 • 2004

  B3IT etablerar en specialistgrupp av seniora konsulter med fokus på databaser, IT-arkitektur och systemutveckling. Vårt första filialkontor utanför Stockholmsområdet öppnar i Sundsvall.

  Alla telekomrelaterade uppdrag samlas i ett nytt dotterbolag, B3IT Telecom AB. Kundlistan växer kraftigt med bland andra Skanska, Tele2, Försäkringskassan, Bolagsverket, Svenska Kyrkan, SJ och Ericsson.

 • 2003

  B3IT grundas med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT. Det första kontoret etablerades på Nybodagatan 1 i Solna. De allra första uppdragen genomförs under vintern 2003-04, framförallt inom IT Management med fokus på kostnadseffektivisering av IT-miljöer.

expandIcon
Se hela historien om B3
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!