Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Miljöbild Sundsvall

Bokslutskommuniké B3 Consulting Group AB (publ) januari - december 2021

Fortsatt stark förbättring i kvartalet - tillväxt 22,6% och EBIT 10,2%

Fjärde kvartalet, oktober - december 2021

  • Omsättningen uppgår till 271,6 (221,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 22,6 (-7,4) procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 27,8 (5,9) MSEK med en rörelsemarginal om 10,2 (2,7) procent.
  • Resultat efter skatt uppgår 24,6 (3,8) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 2,67 (0,39) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 2,66 (0,39) SEK.

Helåret januari - december 2021

  • Omsättningen uppgår till 921,9 (851,4) MSEK, vilket ger en ökad omsättning om 8,3 (1,4) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 70,6 (42,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,7 (5,0) procent. Exklusive omstruktureringskostnad om 4,8 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 75,4 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 8,2 procent.
  • Resultat efter skatt uppgår till 49,8 (27,7) MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 5,32 (2,88) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 5,30 (2,88) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (0,9) SEK/aktie för verksamhetsåret 2021.

För mer information läs vidare i delårsrapporten Länk till annan webbplats.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer eller direkt via denna länk: https://tv.streamfabriken.com/b3-q4-2021 Länk till annan webbplats. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor under webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Kontakta oss