Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Lärarförbundet

Delårsrapport B3 Consulting Group AB Q2 2022

Historiskt starkt andra kvartal för B3 - Tillväxt24% och marginal 11,9%

Andra kvartalet, april – juni 2022

 • Omsättningen uppgick till ​289,5​ (​233,5​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24,0 (6,8) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​34,5​ (​16,0​) MSEK med en rörelsemarginal om ​11,9​ (​6,9​) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till ​28,2​ (12,2) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​48,2​ (​39,2​) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​2,97​ (​1,37​) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​2,95​ (​1,37​) SEK

Första halvåret, januari – juni 2022

 • Omsättningen uppgick till ​580,0​ (​461,3​) MSEK, vilket motsvarar en ökning om ​25,7​ (-1,1) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ​73,6​ (​27,8​) MSEK med en rörelsemarginal om ​12,7​ (​6,0​) procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till ​60,1​ (​19,7​) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till ​88,3​ (​52,7​) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till ​6,36​ (​2,07​) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till ​6,33​ (​2,07​) SEK

För mer information och detaljerat resultat, läs vidare i delårsrapporten Länk till annan webbplats.. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen eller genom mail till ir@b3.se

För mer information, kontakta gärna
Anette Billing, VD och Koncernchef, 072-502 17 83
Johanna Eriksson, CFO, 0735-66 03 45
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Kontakta oss