Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Block och pennor med B3-logotyp

Delårsrapport B3 Consulting Group Q3 2021

15% organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat

Tredje kvartalet, juli – september 2021

— Omsättningen uppgår till 189,0 (163,5) MSEK, vilket ger en tillväxt om 15,6 (-7,4) procent
— Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet uppgår till 15,0 (7,5) MSEK med en rörelsemarginal om 7,9 (4,6) procent.
— Resultat efter skatt uppgår till 5,5 (4,2) MSEK
— Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,57 (0,45) SEK

Första nio månaderna, januari – september 2021

— Omsättningen uppgår till 650,3 (629,9) MSEK, vilket ger en ökad omsättning om 3,2 (4,9) procent.
— Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 42,8 (36,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 6,6 (5,8) procent. Exklusive omstruktureringskostnad om 3,3 MSEK uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 46,1 MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 procent.
— Resultat efter skatt uppgår till 25,2 (23,9) MSEK
— Resultat per aktie före och efter utspädning uppgår till 2,63 (2,50) SEK

Övriga händelser

— Anette Billing utses till ny VD och koncernchef för B3 Consulting Group AB. Hon tillträder tjänsten senast den 1 april 2022.

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till delårsrapporten via denna länk Länk till annan webbplats.. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:

Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70 Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99 Katarina Lundqvist, Investor Relations, 0722-16 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 08.00 CET.

Kontakta oss