Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

ARTIKEL

Solnedgång

B3 stöttar organisationer som är viktiga för ett gott samhälle

B3 har skapat en ny digital plattform åt Convictus, en ideell förening som arbetar med stöd till människor som lever i utsatthet. Arbetet drivs som en del av B3 Social Innovation, B3s initiativ för att stötta utvalda ideella organisationer med digital transformation.

Ideella organisationer är i lika stort behov av digital transformation som alla andra, men har ofta begränsat med ekonomiska resurser. Den största delen av deras medel går till att bedriva hjälpinsatser av olika slag.
De som har 90-konto får heller inte använda mer än 25 procent av sina medel till administration. Eftersom många av B3s medarbetare brinner för hållbarhetsfrågorna etablerade B3 för några år sedan satsningen B3
Social Innovation. Genom initiativet stöttar B3 utvalda organisationer med att effektivisera, automatisera och modernisera deras verksamheter, utan att gå med vinst i denna typ av projekt.

Ny webbplats åt Convictus
Convictus, som har funnits sedan mitten av 80-talet, har flera dagverksamheter som riktar sig till människor som lever i hemlöshet och som många gånger också har en beroendeproblematik. Verksamheten har även ett natthärbärge för kvinnor från EU och tredjeland, en uppsökande verksamhet och ett hälsocenter för dem som lyckas ändra sin tillvaro genom att bli drogfria och få ett boende. Föreningen har cirka 30 anställda
och lika många volontärer som arbetar ideellt. Nu har B3 alltså byggt en webbplats åt dem.

— Det har varit ett otroligt roligt och inspirerande projekt att få jobba tillsammans med Convictus och vårt grymma webbteam. Tillsammans har vi byggt en modern plattform som ska stödja Convictus framtida arbete, berättar ansvarig för B3 Social Innovation.

Behovet av en ny digital plattform har funnits länge, då den tidigare webben var svårnavigerad och föråldrad. Med en ny mobilanpassad webb ges bättre möjligheter att sprida information om Convictus med enklare hantering av event och kampanjer.

Nytta åt andra som skapar meningsfullhet internt
— Det stöd vi har fått av B3 har varit ovärderligt, säger Maria Dahlstedt, verksamhetschef på Convictus. B3 har visat att det inte behöver bli spretigt, även om organisationen har många intressenter att nå ut till. Det är direkt avgörande för oss att webbplatsen talar till
alla våra intressenter; gästgruppen, volontärer och finansiärer.

Kontakta oss