Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Kontorsmiljö, två medarbetare arbetar tillsammans vid en dator. Bakom sitter en grupp som arbetar.

Så skapar RPA värde hos Sveriges kommuner

Robotiserad processautomation (RPA) har kommit att bli ett av flera viktiga
verktyg i arbetet med att både digitalisera och effektivisera olika verksamhetsområden bland Sveriges kommuner. Men hur har vägen dit sett ut? Vilka utmaningar har kommunerna stött på och kan man urskilja framgångsfaktorer som är gemensamma för kommunerna? Dessa är några av de frågor som den här rapporten fokuserar på.

Många kommuner använder sig idag av RPA, robotiserad processautomation, för att skapa en mer effektiv organisation och främja digitalisering. För att nå framgång och skapa verksamhetsnytta med RPA-arbetet är det viktigt att ha en tydlig strategi för sitt arbete, säkerställa hög kvalitet i automatiseringen och att på ett tidigt stadium involvera medarbetarna inom organisationen. Det visar en ny rapport från B3 Consulting Group om hur RPA skapar värde hos några av Sveriges kommuner. Rapporten skildrar vilka utmaningar kommunerna stött på och gemensamma framgångsfaktorer vid införandet av RPA.

Undersökningen genomfördes under hösten 2020 och bygger på intervjuer med personer inom nio utvalda kommuner.

Kontakta gärna mig för mer information

Klas
Fokine

Kontakta oss