Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Karin Karlstro

B3 deltar i Womentor 2021

"Vi vill vara det självklara konsultbolaget för kvinnor som vill utvecklas och göra karriär inom IT-branschen, men samtidigt med balans i livet"

Nyligen startade Womentor 2021, ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen med fokus på att skapa en jämnare fördelning mellan andelen kvinnor och män i branschen. Jämställdhet och mångfald är viktiga frågor för oss på B3. Olikheter bidrar både till en roligare och mer stimulerande arbetsmiljö och mer dynamiska team hos våra kunder. Som ett led i att bidra till en mer jämställd IT-bransch har B3 nu inlett ett samarbete med Womentor.

Huvudsyftet med Womentor är att öka både branschens och de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna. Som deltagande företag har vi på B3 utsett kvinnor på chefsposition till adept respektive mentor i programmet. Men programmet är mycket bredare än så. Womentor riktar sig inte bara mot enskilda individer, utan innebär även att vi på B3 skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete där vi jobbar med strategier för rekrytering, utbildning och utveckling kopplade till inkludering och mångfald.
Och arbetet har redan startat på B3, bland annat med etableringen av ett nytt inkluderingsråd som regelbundet arrangerar digitala föreläsningar och samtal där jämställdhet, olikheter och inkludering står i fokus.

— Jämställdhet är viktigt för oss på B3 och olikheter är också ett av våra värdeord, så det är inget nytt att vi vill verka för fler kvinnor inom branschen. Vi vill vara det självklara konsultbolaget för kvinnor som vill utvecklas och göra karriär inom IT-branschen, men samtidigt med balans i livet. Det nya samarbetet med Womentor känns spännande och intressant och vår förhoppning är att vi ska kunna lägga in en växel för att snabba på jämställdhetsresan ännu mer, säger Sven Uthorn, VD och Koncernchef på B3 Consulting Group.

Kontakta oss