Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 231026

Två personer vid dator

B3 Consulting Group

delårsrapport Q3 2023

Idag publicerar B3 delårsrapport för det tredje kvartalet 2023.

B3 Consulting Group AB (publ.) Delårsrapport januari - september 2023

Tillväxt -5,3% och rörelsemarginal (EBIT) 4,5% i tredje kvartalet

Tredje kvartalet, juli – september 2023

  • Omsättningen uppgick till 223,3 (235,8) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -5,3 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,0 (24,4) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 4,5 procent (10,3). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 5,6 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,7 (20,8) MSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -41,2 (-11) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,05 (2,14) SEK.

Januari – september 2023

  • Omsättningen uppgick till 847,2 (815,8) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3,8 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 72,9 (98,0) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 8,6 procent (12,0). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 9,3 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 60 (80,9) MSEK
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,0 (77,3) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,13 (8,38) SEK.

Läs vidare i delårsrapporten via denna länk Länk till annan webbplats.

Kontakta oss