Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl


Samuel Sjöblom och Mattias Bilger

B3 Consulting Group Delårsrapport Q3 2022

Fortsatt stark utveckling i kvartalet med tillväxt 24,8% och rörelsemarginal 10,3%

Juli - september 2022

 • Omsättningen uppgick till 235,8 (189,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24,8 (15,6) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24,4 (15,0) MSEK med en rörelsemarginal om 10,3 (7,9) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,8 (5,5) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-18,7) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,17 (0,57) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,14 (0,57) SEK.

Januari - september 2022

 • Omsättningen uppgick till 815,8 (650,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 25,4 (3,2) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 98,0 (42,8) MSEK med en rörelsemarginal om 12,0 (6,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 80,9 (25,2) MSEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 77,3 (34,0) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,53 (2,63) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,38 (2,63) SEK.

Övrig information

 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål. Koncernen ska vid utgången av 2025 nå en omsättning om 1,7 miljarder SEK. rörelsemarginalen (EBIT) ska uppgå till 12 procent över tid.
 • Koncernen planerar att konsolidera in intresseföretaget i Polen under den kommande treårsperioden. B3 Poland Consultings årsomsättning förväntas överskrida 100 MSEK för 2022.
 • Styrelsen har beslutat om ett återköpsprogram, med stöd av årsstämmans bemyndigande. Antalet aktier som får återköpas styrs ytterst av en beloppsbegränsning om 50 MSEK samt får aldrig överstiga 857 877 aktier.

För mer information och detaljerat resultat hänvisas till delårsrapporten Länk till annan webbplats.. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 13.00. Sändningen och presentationen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen eller genom mail till ir@b3.se. På hemsidan publiceras även presentationen för B3s investerarträff som hålls idag kl. 14.00.

Kontaktuppgifter

Anette Billing, VD och Koncernchef, 072 502 17 83
Johanna Eriksson, CFO, 0735-66 03 45
Katarina Lundqvist, Investor Relations, 072-216 11 00, katarina.lundqvist@b3.se

Kontakta oss