Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 240425

Helena och Kasem

B3 Consulting Group Q1 2024

B3 Consulting Group har nu publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2024. Se en sammanfattning av talen och länk till hela rapporten nedan.

Q1 2024 - januari - mars 2024

  • Omsättningen uppgick till 281,3 (324,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning om -13,3 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (40,9) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 2,8 procent (12,6). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 3,8 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,2 (33,6) MSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (36,9) MSEK.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,63 (3,40) SEK.

Se hela rapporten via denna länk Länk till annan webbplats.

Kontakta oss