Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 230428

Två personer vid dator

B3 delårsrapport Q1 2023

Idag publicerar B3 delårsrapport för det första kvartalet 2023.

Tillväxt 11,7% och rörelsemarginal 12,6% i årets första kvartal

Januari – mars 2023
• Omsättningen uppgick till 324,6 (290,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11,7 (27,5) procent
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,9 (39,1) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 12,6 (13,5) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 33,6 (31,9) MSEK
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,9 (40,1) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,41 (3,38) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,40 (3,33) SEK.

Läs vidare i delårsrapporten via denna länk Länk till annan webbplats.

Kontakta oss