Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

it-leverabtor-almi

B3 framtidssäkrar FARs arbetssätt genom etablering av ett nytt systemstöd

B3 Consulting Group har fått i uppdrag att etablera ett nytt systemstöd för branschorganisationen FAR. Med Dynamics 365 som grund ska B3 införa en framtidssäker plattform som stöder utvalda verksamhetsprocesser inom FAR, med fokus på medlemshantering och medlemskommunikation samt stöd för administration av utbildning och marknadsföring. Den nya plattformen lägger även grunden för ett effektivare arbetssätt och en bättre kund- och medlemsupplevelse.

— Vi är väldigt glada för förtroendet att få utveckla ett modernt och effektivt systemstöd för FAR. Med Dynamics 365 skapas även helt nya möjligheter för framtiden, exempelvis med marketing automation. Vi har ett mycket bra samarbete med FAR och ser fram emot att nu få stärka det ytterligare, säger Maria Berg, Affärsutvecklingschef på B3 Consulting Group.

— Den största nyttan med att gå över till en modern plattform är att vi slipper onödigt dyra förvaltningskostnader samt att vi får möjligheten att enkelt automatisera processer. Det frigör tid så att våra medarbetare på ett effektivt och smidigt sätt kan stödja kunder och medlemmar. Vi har haft en mycket bra uppstart av arbetet tillsammans med B3. B3 har jobbat med en proffsig approach i kravarbetet och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingsresan tillsammans, säger Richard Boije, t.f. CIO på FAR.

FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och även ett utbildningsföretag med närmare 300 årliga utbildningstillfällen. Verksamheten är beroende av ett effektivt systemstöd för bland annat medlemshantering och administration av kurser, men nuvarande lösning hade blivit föråldrad och svårhanterad.

Genom att implementera Dynamics 365 byggs nu behoven av manuellt arbete och personberoenden bort och FAR får ett modernt system på en framtidssäker plattform. Dynamics 365 ger både en effektivisering på insidan och underlättar relevant kommunikation med kunder och medlemmar vilket i sin tur möjliggör ökade intäkter och nöjdare medlemmar. B3 tar ett helhetsgrepp och stöttar FAR på hela resan med införandet av Dynamics 365, från förstudie till implementation och utbildning av medarbetarna genom en åtagandeleverans.

För mer information, kontakta gärna Maria Berg, Affärsutvecklingschef på B3 Consulting Group, telefon 070-303 34 19.

Kontakta oss