Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 231221

Helena och Kasem

B3 får förlängt ramavtal med Länsförsäkringar

B3 har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör för expertkonsulter inom IT till Länsförsäkringar AB (publ). Ramavtalet som nu har förlängts ett år och gäller till utgången av 2024, omfattar IT-konsulttjänster inom områdena Ledning och Styrning, Utveckling, Arkitektur, Infrastruktur och Övrigt.

- Vi glädjer oss åt det fortsatta förtroendet som ramavtalsleverantör till Länsförsäkringar AB och att vi får fortsätta skapa möjligheter tillsammans. Vi har verkligen uppskattat det samarbete vi haft de senaste åren och ser fram att få stötta Länsförsäkringar AB på den fortsatta digitaliseringsresan, säger Kasem Ayache, kundansvarig på B3 Consulting Group.

B3 Consulting Group har har lång och bred erfarenhet från uppdrag inom bank- och försäkringsbranschen i Sverige. Under de senaste åren har uppdrag och åtaganden inom bank/finans och försäkring stått för i storleksordningen 20% av B3-koncernens omsättning och B3 fortsätter att stärka sina positioner. Ramavtalet som initialt startade vid ingången av 2020 har nu förlängts och gäller fram till utgången av 2024.

 

För mer information, kontakta gärna Kasem Ayache, telefon 070-471 11 79.

 

 

Kontakta oss