Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet 230721

Helena och Kasem

B3 Consulting Group delårsrapport Q2 2023

Tillväxt 3,4% och rörelsemarginal (EBIT) 7,4% i andra kvartalet

Andra kvartalet, april – juni 2023
• Omsättningen uppgick till 299,3 (289,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 3,4 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,0 (34,5) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 7,4 procent (11,9). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 8,4 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 16,7 (28,2) MSEK.
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,3 (48,2) MSEK.
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,68 (2,95) SEK.

Första halvåret, januari – juni 2023
• Omsättningen uppgick till 623,9 (580,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 7,6 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 62,9 (73,6) MSEK med en rörelsemarginal (EBIT) om 10,1 procent (12,7). Rörelsemarginalen justerad för engångsposter uppgick till 10,6 procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 50,3 (60,1) MSEK
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 62,2 (88,3) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,08 (6,33) SEK.

För mer information läs vidare i rapporten Länk till annan webbplats.

Kontakta oss