Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Covid19

B3 bidrar till snabbare testning av covid-19

B3 stöttar Inera i arbetet med att ansluta regionerna till ett gemensamt nationellt system som hanterar både PCR-testning och antikroppstestning för covid-19.

Bakgrund
Coronaviruset har satt vården under hög press. Många behöver sjukhusvård och ännu fler behöver snabbt kunna testa sig. I mars gick Folkhälsomyndigheten ut med att allmänheten skulle erbjudas tester för covid-19 och i maj även för antikroppar. Trycket blev massivt för alla regioner att snabbt kunna erbjuda testning inom sin region, men på flera håll saknades systemstöd. Några få regioner hade inom ramen för 1177 Vårdguiden ett nationellt provhanteringssystem på plats som med smärre förändringar kunde användas för beställningar och ge svar tillbaka till invånaren. Den nationella lösningen var den som snabbast kunde sättas upp för alla, både för PCR-testning och för antikroppstestning. Samtidigt betydde det för Inera, som skulle hantera alla anslutningar, att de behövde fler resurser som snabbt kunde vara på banan.

Det är ett spännande, nytänkande och otroligt omväxlade uppdrag med att hjälpa regionerna i nya tankebanor och att starta dem i det nya systemet.

FREDRIK LENNARTSSON, SENIORKONSULT B3 HEALTHCARE CONSULTING

Lösning
B3 har lång erfarenhet av att jobba med verksamhetsutveckling och resurssättning för komplexa lösningar inom vården och fick förfrågan att stötta Inera i arbetet med att ansluta regionerna till det gemensamma systemet. I uppdraget ingick att koordinera aktiviteter mellan olika leverantörer, att medverka vid planering och framtagande av nya provtagningserbjudanden för olika fokusgrupper, att säkerställa att supportflödena fungerar och att relevant information finns på regionala hemsidor. B3 har även stöttat Inera med applikationssupport för regionala förvaltningar och second-linesupport för oroliga invånare.

Det har under hela arbetets gång varit en snabb omställning till nya direktiv från Folkhälsomyndigheten, olika förutsättningar att tillgodose dessa på regional nivå och att jobba mot ett rörligt mål, då vårdbehovet varierar mellan de olika regionerna. Med nya förutsättningar nästan dagligen följer också behov av snabb produktutveckling, varför nya kravställningar också är en del av uppdraget för B3.

— Det är ett spännande, nytänkande och otroligt omväxlade uppdrag med att hjälpa regionerna i nya tankebanor och att starta dem i det nya systemet. Samtidigt uppstår hela tiden nya utmaningar då vi inte vet vad vi har att vänta oss eller hur pandemin kommer utvecklas, så det gäller att vara flexibel och anpassa sig efter rådande förutsättningar, säger Fredrik Lennartsson, seniorkonsult på B3 Healthcare Consulting.

Resultat
19 av 23 regioner i Sverige har idag anslutit till det nationella provhanteringssystemet vilket ger många fördelar. Flera kan testas snabbare och på ett halvår har över två miljoner covid-19-tester genomförts. När allt fler regioner samlas i ett och samma gemensamma system blir det även lättare att få fram statistik över hur många som testats nationellt. Ytterligare fördelar med det nya systemet är att det kan användas för betydligt fler ändamål i framtiden, exempelvis för provtagning inför olika behandlingar, inom olika screeningprogram och för kontroller av effekten av olika medicineringsinsatser.

FREDRIK LENNARTSSON

FREDRIK LENNARTSSON, B3 HEALTHCARE CONSULTING

Kontakta oss