Bästa Q1 någonsin i intäkter och resultat

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 9 MAJ 2019
__

Bästa Q1 någonsin i intäkter och resultat

B3 Consulting Group (publ) ökade rörelseresultatet (EBIT) till 15,3 (14,3) MSEK för första kvartalet 2019. Omsättningen ökade med 18,0 procent till 216,8 (183,8) MSEK. Antalet medarbetare har under kvartalet ökat med 40 till 649.

– Vi inleder 2019 med ett nytt bästa Q1 någonsin i företagets historia. Efter ett svagare Q4 ökar vi åter tillväxttakten till 18 procent, vilket tar oss till nya rekordnivån 217 MSEK. Även rörelseresultatet på 15,3 MSEK överträffar fjolårets. Rörelsemarginalen hamnar strax under fjolårets, då resultatet tyngs med 2,8 MSEK av ett par kostnadsposter av övergående karaktär – det handlar dels om anpassningar i organisationen, dels om en ökad köpeskilling till följd av att ett av våra förvärvade bolag utvecklats bättre än väntat. Med detta stänger vi Q1 2019 som det sextioandra vinstgivande kvartalet i rad sedan företagets start och en fortsatt offensiv tillväxt som nu går in på 16:e året i rad, berättar Sven Uthorn, VD och koncernchef.

Vi stänger Q1 2019 som det sextioandra vinstgivande kvartalet i rad sedan företagets start och en fortsatt offensiv tillväxt som nu går in på 16:e året i rad.

__
SVEN UTHORN, VD OCH KONCERNCHEF.

Läs hela VD-ordet och mer detaljerad information om resultatet för första kvartalet 2019 i delårsrapporten via denna länk.

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!