Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Nyhet

Vi lever i en alltmer osäker tillvaro

Digitalisering och ny teknik skapar stora möjligheter för samhället i stort, samtidigt som det medför att attackytorna för cyberbrott utökas och hoten tilltar i komplexitet. Radars senaste rapport om Cybersäkerhet visar att det tydligt att cybersäkerhetsattacker och incidenter är en stor oro hos många verksamheter.

Digitaliseringen fortsätter i snabb takt och ny teknik skapar möjligheter inom både näringslivet och offentlig sektor. Samtidigt introducerar denna utveckling nya risker. Det geopolitiska läget är ansträngt, hotbilden blir allt svårare att hantera, mer sofistikerade attackmetoder och nya attackytor är ett faktum.

I en rapport från Radar Group (Cybersäkerhet 2023 – i ett alltmer osäkert och utsatt läge) framkommer att svenska verksamheter ser möjliga Cyberattacker och incidenter som en av de mest disruptiva faktorerna för hela verksamheten. Den enda faktorn som rankas mer allvarlig är det ekonomiska läget överlag samt förändringar i kundbeteende.

Vidare presenterar Radar en mognadsmätning avseende Cybersäkerhet hos svenska verksamheter. Trenden framstår som delvis positiv där alltfler verksamheter uppnår förbättrade mognadsnivåer jämfört med tidigare år. Dock är det uppenbart att ytterligare investeringar i cybersäkerhet är nödvändiga för att uppnå fullt tillfredsställande mognadsnivåer.

Emil Gullers, VD på B3 Secure, menar att det även är en hög grad av felprioriteringar inom Cybersäkerhet vilket leder till dålig avkastning på gjorda säkerhetsinvesteringar. Dessutom har många verksamheter inte etablerat rätt operativ modell för Cybersäkerhet. Det är ofta ett glapp mellan affärsledning och IT-organisationen. Detta medför att de som förstår verksamhetsriskerna inte kommunicerar med dem som arbetar med tekniska skyddsåtgärder inom IT.

-Detta kan vara en komplicerad ekvation då efterfrågan på cybersäkerhetskompetens är betydligt större än utbudet. Det råder helt enkelt en kompetensbrist inom Cybersäkerhet säger Emil.

Läs mer om B3 Secure

Kontakta gärna mig för mer information

Emil
Gullers

CISM, CRISC, CISA, CGEIT

emil.gullers@b3.se
073-424 44 48

Kontakta oss