Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Ramavtal

Bild på trädstam med mossa.

Kammarkollegiet - ramavtal

Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling

Ramavtal:

Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling (VU) 2020, Dnr 23.3-10817-20

Ramavtalet är tecknat med B3 Management Sourcing AB som utgörs av B3 Consulting Group och dotterbolag tillsammans med Prifloat Consulting AB House of Stratvise AB, Eight Am AB samt Prospero Management AB.

Ramavtalet Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling avser att tillgodose avropsberättigades behov av konsultstöd för genomförande av verksamhets- och organisationsutvecklande insatser, exempelvis till följd av förändrade krav på verksamheten eller organisationen. Avropsberättigade är statliga myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Tjänsterna omfattar stöd som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet i hela eller delar av verksamheten eller organisationen.

För mer information rörande ramavtalet, besök Kammarkollegiets webbplats www.avropa.se Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter:

Frederick Andersson, frederick.andersson@b3.se, 0722-16 11 92
B3 Management Sourcing AB, managementsourcing@b3.se

Läs mer om B3 och vad vi gör hos våra kunder inom offentlig sektor Länk till annan webbplats.

Kontakta oss