Hållbart samhälle

Bli kontaktadarrowIcon
VI BRYR OSS
__

Hållbart samhälle

B3 verkar för en frisk miljö och ett gott samhälle. Vi arbetar mot våra miljömål och samarbetar med flera organisationer för att bidra till en hållbar värld.

Miljö

B3s mål för miljö och klimat är att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö, medverka till en god regional och global miljö samt kartlägga bolagets miljöpåverkan med målet att årligen minska klimatpåverkan per anställd. Därtill medverkar B3 i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och vi tar aktiv hänsyn till hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön. Vi följer miljöpolicy, miljöplan och arbetar med miljömål, interna revisioner, avvikelsehantering, samt utbildning av medarbetare kring medvetenhet om våra miljömål. Miljön är viktig för oss.

Partnerskap

B3 vill vara en kraft för ett gott samhälle för alla. Därför medverkar vi till flera olika initiativ som verkar för en bättre värld. B3 Social Innovation, Womentor, Pink Programming och Digitaliseringskonsulterna är några av de initiativ B3 driver eller samverkar med.

B3 Social Innovation
B3 Social Innovation är B3s initiativ för att stötta utvalda ideella organisationer med digital transformation. Ideella organisationer är i lika stort behov av digital transformation som alla andra, men har ofta begränsat med ekonomiska resurser. Genom detta initiativ stöttar B3 utvalda organisationer med att effektivisera, automatisera och modernisera deras verksamheter.

Womentor
Womentor är ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen med fokus på att skapa en jämnare fördelning mellan andelen kvinnor och män i branschen. Jämställdhet och mångfald är viktigt för B3. Olikheter bidrar både till en roligare och mer stimulerande arbetsmiljö och mer dynamiska team hos våra kunder. Som del av vårt arbete för att bli ett jämställt bolag medverkar B3 i Womentor.

Pink Programming
B3 är en aktiv partner och sponsor till Pink Programming, en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera. B3 har bland annat varit värd för flera event och sponsrat sommarläger. En av B3s medarbetare har även stöttat organisationen i att utvärdera och implementera ett verktyg för kunna att kunna hålla digitala möten.

Digitaliseringskonsulterna
B3 är anslutna till Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera branschens strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle. B3s medlemskap innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd.

PARTNERSKAP
__

B3 Social Innovation stöttar Frisk & Fri