Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Erbjudande: Digital kundlojalitet

Digital kundlojalitet

Att känna sina kunder och ha tillgång till information om dem är en klar konkurrensfördel. Du kan vara relevant i mötet med dina kunder och etablera effektiva personoberoende processer på insidan. Moderna plattformer ger en snabb startsträcka och ett tydligt värde både för kunden och din organisation.

Vi startar ofta med en kartläggning där vi utgår från vilka verksamhetsprocesser som finns inom din organisation. Syftet är att skapa tydlig karta över det systemstöd som krävs och de förmågor som behövs för att skapa effektiva rutiner och träffsäkerhet i kommunikationen med dina kunder.

ramavtal fk
B3s team

Tillsammans skapar vi dina nya möjligheter genom:

Etablera plattform för kunddata

Vi säkertäller att din organisation har en standardplattform som kan hantera hela din organisations kunddata. Att hålla ihop kundinformationen gör att du kan agera snabbare och med högre kvalitet.

Processorienterat verksamhetsstöd

Vi hjälper dig att att digitalisera dina kundnära processer hela vägen. Resultatet blir färre manuella moment och en ökad regelefterlevnad.

Kundsegment och prioriteringar

Du får stöd i att tydliggöra vilka kunder som är mest lönsammaa och vilken kommunikation som funkar bäst mot olika målgrupper. Vi tar stöd, bland annat från Machine Learning, och etablerar dynamiska modeller.

Relevant kommunikation

Du får tillgång till vår samlade erfarenhet kring att utforma verktyg, processer och förmågor för att säkerställa att kommunikationen med kunder, medborgare och medlemmar blir så relevant som möjlighet. Vi jobbar datadrivet och utgår från de möjligheter som moderna plattformar erbjuder kring personalisering och automatisering.

Samlad kundvy - 360 grader

För att öka kundupplevelsen säkerställer vi att de som möter kunderna i din organisation har en överskådlig bild av hela kundens engagemang.

KPI:er och uppföljning

Du får stöd i att etablera relevanta nyckeltal som underlättar vardagliga prioriteringar i kundnära arbetsprocesser. Det ger en bra

Kontakta gärna mig för mer information

Daniel Cato

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT

Kontakta oss