Digital kundlojalitet

Bli kontaktadarrowIcon
ERBJUDANDE: DIGITAL KUNDLOJALITET
__

Digital kundlojalitet

Att känna sina kunder och ha tillgång till information om dem är en klar konkurrensfördel. Du kan vara relevant i mötet med dina kunder och etablera effektiva personoberoende processer på insidan. Moderna plattformer ger en snabb startsträcka och ett tydligt värde både för kunden och din organisation.

Vi startar ofta med en kartläggning där vi utgår från vilka verksamhetsprocesser som finns inom din organisation. Syftet är att skapa tydlig karta över det systemstöd som krävs och de förmågor som behövs för att skapa effektiva rutiner och träffsäkerhet i kommunikationen med dina kunder.

TILLSAMMANS SKAPAR VI DINA NYA MÖJLIGHETER GENOM:
__
 • Etablera plattform för kunddata

  Vi säkertäller att din organisation har en standardplattform som kan hantera hela din organisations kunddata. Att hålla ihop kundinformationen gör att du kan agera snabbare och med högre kvalitet.

 • Processorienterat verksamhetsstöd

  Vi hjälper dig att att digitalisera dina kundnära processer hela vägen. Resultatet blir färre manuella moment och en ökad regelefterlevnad.

 • Kundsegment och prioriteringar

  Du får stöd i att tydliggöra vilka kunder som är mest lönsammaa och vilken kommunikation som funkar bäst mot olika målgrupper. Vi tar stöd, bland annat från Machine Learning, och etablerar dynamiska modeller.

 • Relevant kommunikation

  Du får tillgång till vår samlade erfarenhet kring att utforma verktyg, processer och förmågor för att säkerställa att kommunikationen med kunder, medborgare och medlemmar blir så relevant som möjlighet. Vi jobbar datadrivet och utgår från de möjligheter som moderna plattformar erbjuder kring personalisering och automatisering.

 • Samlad kundvy - 360 grader

  För att öka kundupplevelsen säkerställer vi att de som möter kunderna i din organisation har en överskådlig bild av hela kundens engagemang.

 • KPI:er och uppföljning

  Du får stöd i att etablera relevanta nyckeltal som underlättar vardagliga prioriteringar i kundnära arbetsprocesser. Det ger en bra översiktsbild som kan ge bättre resultat.

Kontakta gärna mig för mer information

__
Kontakta gärna mig för mer information
__

Joel Ahlvik

Joel Ahlvik

ELLER FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__
Nyfiken på att samarbeta med B3? Här gärna av dig!