Data driven company - skapa affärsfördelar | B3 Consulting Group

Bli kontaktadarrowIcon
ERBJUDANDE: DATA DRIVEN COMPANY
__

Det datadrivna företaget

Konkurrensen hårdnar och de som kan använda sin data drar ifrån. Det datadrivna företaget får fördelar hela vägen från beslutsstöd och kostnadsbesparingar till att kunna sjösätta arbetssätt och affärsmodeller som tidigare inte varit möjliga. Data är det nya guldet. Har ditt företag råd att inte vara datadrivet?

Vi hjälper våra kunder genom hela resan med ett datadrivet arbetssätt, från att ta tillvara sin data och lagra den till att använda data för att skapa affärsfördelar. Våra kunder fördelar sig mellan de som börjar sin datadrivna resa till de som ligger i den absoluta framkanten med AI-baserade lösningar för att härleda dolda insikter. Helt nya möjligheter och tjänster ser för första gången dagens ljus när vi tar tillvara värdet, accelererat av tekniker som AI, IoT, Big Data och automatisering.

TILLSAMMANS SKAPAR VI DINA NYA MÖJLIGHETER GENOM:
__
 • AI & Big Data Strategy

  De flesta förstår det stora värdet i datan. Men det är inte självklart vad som ska lagras och varför. Hur ska stora datamängder användas på sikt, exempelvis inom Artificiell Intelligens eller automatisering? Tas inte datan tillvara riskerar du att hamna i ett underläge i framtiden. På B3 hjälper vi dig både med dina affärsmässiga och praktiska datastrategier och data governance, inklusive strategier för ML Ops och ML lifecycle.

 • Dataplattform & Säkerhet

  Vår metodik hjälper dig att få din data säker, kvalitetssäkrad och användbar – en förutsättning för att fullt kunna låsa upp det fulla värdet. Moderna lösningsmönster säkerställer att data lagras och hanteras på ett kostnadseffektivt sätt med optimal flexibilitet.

 • Datadriven effektivisering

  Genom att använda datan smart, finns enorma möjligheter till ökad produktivitet, effektivare processer och att spara såväl pengar som tid, exempelvis vid processanalys, operativa dashboards, komplex optimering och automatisering.

 • Advanced Analytics

  När du har en idé eller hypotes som kräver avancerad dataanalys för att validera, är det ofta svårt att från början veta vilken kompetens som behövs. Våra data scientists kan hjälpa dig med expertis och moderna analys- och AI-verktyg. Självklart hjälper vi dig att paketera resultaten på ett visuellt tilltalande och pedagogiskt sätt.

 • BI & datadrivet beslutsfattande

  Du får hjälp att lokalisera, paketera och presentera data så att den är lättillgänglig, underlättar beslutsfattande och leder till önskade styreffekter. Vi tror på att utveckla verksamhetsnära och iterativt, eftersom ett datadrivet arbetssätt ofta innebär förändrade processer och samverkansformer som påverkar många i organisationen.

 • Innovation ur data

  Vi hjälper dig att utforska potentialen i din data och har lång erfarenhet av innovationsarbete. Tillsammans identifierar vi nya potentiella intäktsströmmar från databaserade tjänster.

Kontakta gärna mig för mer information

__
Kontakta gärna mig för mer information
__

Christian Laurtizen

Christian Lauritzen

ELLER FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

INSPIRERAS AV HUR ANDRA HAR GJORT
__