Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

case

Egenmonitorering

B3 bidrar till en mer effektiv vård genom egenmonitorering i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Mer information om Västra Götalandsregionen finns på vgr.se Länk till annan webbplats.

Genom egenmonitorering kan patienter bli mer delaktiga i den egna vården genom att utföra olika kontroller hemma. Det sparar både tid och resurser samtidigt som vården blir säkrare. Västra Götalandsregionen arbetar för att införa en lösning som kan användas vid olika hälsotillstånd inom flera områden. B3 bidrar till arbetet genom projektledning och specialistkompetens inom e-hälsa.


Västra Götalandsregionen, VGR, arbetar för att utveckla och förbättra vården genom införande av egenmonitorering. Egenmonitorering innebär att patienter kan utföra kontroller såsom uppföljning av blodtryck, vikt, blodsocker m.m. hemma. Värdena registreras i en app och därmed slipper patienten lägga tid på fysiska besök hos vårdgivare. Genom att patienterna kan utföra flera av de rutinmässiga mätningarna själva blir de mer engagerade i den egna vården och tid frigörs inom vården. Genom egenmonitorering blir det också möjligt att få tillgång till ett ökat antal mätpunkter i realtid och det kan medföra mer tillförlitligt underlag för bedömning. Försämringar i hälsotillstånd kan snabbt fångas upp vilket bidrar till ökad hälsa och färre oplanerade vårdbesök. Vid behov går det att boka videomöte via appen, eller chatta direkt med vårdpersonal. B3 bidrar till projektet genom specialistkunskap inom projektledning och e-hälsa från B3 Healthcare Consulting.

Projektet arbetar tätt tillsammans med en leverantör för att utveckla en lösning för egenmonitorering som ska kunna användas brett inom VGR och täcka behovet vid många olika hälsotillstånd inom många olika verksamheter. Arbetet drivs genom agil projektmetodik. Verksamheten bidrar med hälso- och sjukvårdspersonal i olika grupperingar som säkerställer att behov från olika patientgrupper och verksamhet blir tillgodosedda när systemet utvecklas.

- Projektet är verkligen intressant och jag känner att får jobba med något som ger konkret nytta för både invånare och medarbetare. Mitt arbete som projektledare är väldigt varierande och handlar mycket om att jobba intensivt med utveckling tillsammans med vår leverantör. Vi planerar också för införande, tar fram regionalt informationsmaterial och utbildningar. VGR är en stor region så det är många kontaktytor för samarbete, vilket också det gör arbetet mycket givande, säger Victoria Mohlén, projektledare på B3 Healthcare Consulting med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling inom vården och e-hälsa.

 

Projektet är verkligen intressant och jag känner att får jobba med något som ger konkret nytta för både invånare och medarbetare.

Victoria Mohlén, seniorkonsult B3 Healthcare Consulting

Dela caset

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon
Annette Healthcare

KONTAKTA MIG GÄRNA FÖR MER INFORMATION

Annette Mårdbrink

annette.mardbrink@b3.se
070-970 10 05

Kontakta oss