Globalny lider w produkcji rozwiązań

Skontaktuj sięarrowIcon
GLOBALNY LIDER W PRODUKCJI ROZWIĄZAŃ
__

B3 przystąpiło do projektu adopcji rozwiązań Microsoft 365

-B3 przystąpiło do projektu adopcji rozwiązań Microsoft 365 dla globalnej organizacji produkcyjnej, zatrudniającej ponad 22.000 pracowników na 4 kontynentach. Środowisko, w którym się znaleźliśmy, było zbudowane z wielu rozproszonych spółek w grupie i jednostek operacyjnych, które miały bardzo różny poziom zaawansowania technologicznego oraz różną świadomość na temat narzędzi IT i pracy w środowisku chmurowym. Łączna liczba użytkowników to ponad 15.000 aktywnych licencji.

-Nasz zespół odpowiedzialny był zarówno za strategię adopcji, jak i działania operacyjne, związane z budowaniem rozwiązań dla biznesu, m.in. aplikacji służących do automatyzacji pracy oraz systemów umożliwiających współpracę zespołów rozproszonych, migrację danych, usprawnianie wydajności infrastruktury sieciowej, prowadzenie szkoleń online i onsite w językach polskim, angielskim i hiszpańskim z rozwiązań chmurowych (OneDrive, SharePoint), kolaboracyjnych i komunikacyjnych (Teams i Yammer) i współpracę w zakresie organizacji treningów z działami HR i IT z kilkunastu krajów. Dodatkowym elementem naszej pracy, który miał istotny wpływ na funkcjonowanie procesów w organizacji, było wprowadzenie rozwiązań dzięki PowerApps, PowerBi i PowerAutomate.

-Rolą zespołu B3 było również doradztwo dla biznesu w temacie usprawniania rozmaitych procesów z wykorzystaniem technologii oraz planowaniem komunikacji dla wszystkich ww. przedsięwzięć, w tym redagowania dwutygodniowego newslettera, który swoim zasięgiem obejmował całą organizację. Cała praca odbywała się w metodologii Agile. Celem projektu było ustandaryzowanie środowiska pracy, niezależenie od działu, czy lokalizacji oraz podniesienie wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa informacji i satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków.

-W każdym z etapów prowadzenia projektu doprowadziliśmy do znacznego zwiększenia wykorzystania narzędzi Office 365, poprawy komunikacji oraz pracy na współdzielonych obszarach. Działania B3 umożliwiły pracownikom zwiększenie swojej efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu zbędnych kosztów.