Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Polityka prywatności

jela b3 200123

Polityka prywatności

Tutaj masz możliwość zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych przez B3.

Przetwarzanie danych osobowych

B3 dba o Twoją prywatność oraz chroni Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób. Przekazując nam swoje dane osobowe możesz czuć się bezpiecznie. Proces przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami RODO i innych obowiązujących przepisów.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest B3 Consulting Poland Sp. z o.o. (dalej jako B3). Adres administratora: Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: RODO@b3group.pl lub listownie na adres B3.

 

Kiedy przetwarzane są dane osobowe?

B3 przetwarza Twoje dane osobowe:

  1. gdy realizujesz nasze zobowiązania w zakresie zleceń i usług
  2. gdy ubiegasz się o wolne miejsca pracy lub zgłaszasz zainteresowanie rozpoczęciem pracy
  3. gdy rejestrujesz się jako klient lub odbiorca naszych usług, biuletynów itp.
  4. gdy zapiszesz się do udziału w naszych kursach i szkoleniach
  5. gdy próbujesz się z nami skontaktować, na przykład poprzez wizytę w jednym z naszych biur
  6. gdy bierzesz udział w ankiecie, którą przeprowadzamy
  7. gdy jesteś naszym dostawcą w B3

 

Zarejestrowane informacje

Rejestrujemy przede wszystkim dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osoby, której dane dotyczą. W przypadku przedstawicieli firm lub przedstawicieli organizacji rejestrujemy przede wszystkim nazwiska osób kontaktowych, stanowisko i dział, a także adres, numer telefonu i adres e-mail miejsca pracy. W innych sytuacjach informacje, które zdecydowałeś się przekazać B3, są rejestrowane. Jeśli podczas rejestracji na szkolenie lub podobne zajęcia stwierdzisz, że chcesz określonej diety lub masz inne życzenia, zakładamy, że chcesz, aby przekazane informacje były u nas zarejestrowane i mogły być przetwarzane w B3. Informacje o diecie są usuwane wkrótce po spotkaniu. B3 nie rejestruje numerów ubezpieczenia społecznego ani wrażliwych danych, takich jak informacje o pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanie zdrowia i orientacji seksualnej. Jeśli przekazujesz nam takie informacje, na przykład ubiegasz się o pracę u nas, zgadzasz się na ich przetwarzanie.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz, są rejestrowane w naszych systemach i wykorzystywane w tej części naszej działalności, dla której są przeznaczone. Twoje dane kontaktowe, jako przedstawiciela firmy lub organizacji, będą wykorzystywane do celów marketingowych, a także do obserwowania i rozwoju naszych usług. Kiedy ubiegasz się o wolne miejsce pracy, przesyłasz informację o chęci zatrudnienia u nas, bierzesz udział w ankietach lub chcesz się z nami skontaktować, wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je podałeś.

 

Udostępnianie danych osobowych

Informacje, które przekazujesz B3, mogą być przechowywane i ujawniane naszym partnerom, tj. osobom lub firmom spoza B3, z którymi zawarliśmy umowy, w zakresie wymaganym do realizacji naszego zobowiązania. W takich sytuacjach B3 odpowiada za dane osobowe, a dostawcy, z których korzystamy, są asystentami danych osobowych. Asystenci danych osobowych są zobowiązani postępować zgodnie z instrukcjami B3 i nie są uprawnieni do ujawniania Twoich danych osobowych nikomu innemu ani do wykorzystywania ich do celów innych niż te objęte instrukcjami B3. Asystenci danych osobowych są również zobowiązani do podjęcia środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z naszymi instrukcjami lub umowami w celu ochrony Twoich danych osobowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione także w przypadku, gdy wynika to z ustawy, rozporządzenia lub decyzji organu. Nie sprzedamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że otrzymamy na to wyraźną zgodę.

 

Jak długo przechowywane są informacje?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązanie lub odpowiedzieć na Twoje zainteresowanie pracą w B3. Usuwamy wszystkie dane osobowe, które nie są już wykorzystywane do celów, które zebraliśmy, nie później niż dwa lata po ich wykorzystaniu. Możemy przechowywać te informacje dłużej, jeśli jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych lub ochrony interesów prawnych B3. Możemy zapisywać niezidentyfikowane dane do celów statystycznych.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Zawsze istnieje ryzyko ujawnienia danych osobowych przez Internet lub w systemach informatycznych. Żaden system nie jest całkowicie chroniony przed włamaniami lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. B3 stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą i zniszczeniem.

 

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem ds. danych osobowych w B3 pod adresem e-mail RODO@b3group.pl lub przesłać korespondencję na adres Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa.

*Dodatkowe informacje dla użytkowników, którzy odwiedzają nasze strony internetowe lub rejestrują się na jednym z naszych wydarzeń itp.

 

Identyfikacja odwiedzających - pliki cookies i logi

Jako gość zwykle nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby korzystać z naszych witryn internetowych. Nasze strony internetowe mogą gromadzić standardowe dane przeglądarki, w tym adres IP, typ przeglądarki, język, godziny odwiedzin i adresy witryn odsyłających, ale nie można tego przypisać do indywidualnego użytkownika. Używamy formularzy kontaktowych na naszych stronach, w których jako użytkownik możesz podać swój adres e-mail, z którym chcesz się skontaktować. Przetwarzamy te dane kontaktowe zgodnie z naszym „Przetwarzaniem danych osobowych”, przeczytaj więcej powyżej. Aby zapewnić dobre zarządzanie stronami internetowymi B3 i móc poprawić nawigację na stronach, my lub nasi usługodawcy używamy plików cookies (małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika). Więcej informacji o tym, jak używamy plików „cookies”, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej przetwarzania plików cookies. Nasze strony internetowe mogą przekierowywać na blogi, fora, strony wiki i media społecznościowe, które umożliwiają udostępnianie treści innym użytkowników. Wszelkie dane osobowe lub inne informacje, które przekazujesz w dowolnych mediach społecznościowych mogą być odczytywane, pobierane i używane przez innych użytkowników tej sieci, B3 ma niewielką lub żadną kontrolę nad tą siecią oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie, nieprawidłowe podanie danych osobowych lub innych informacji w jakichkolwiek mediach społecznościowych.

 

Polityka plików cookies

„Cookies” to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze odwiedzającego i które między innymi zapisują osobiste ustawienia, co umożliwia śledzenie tego, co robi odwiedzający na stronie. B3 wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić naszym gościom najlepszą możliwą obsługę. Używamy również plików cookies stron trzecich, aby mierzyć liczbę odwiedzających za pomocą Google Analytics, jak długo odwiedzający pozostaje na stronie, rejestrować źródło ruchu itp. Korzystamy również z Google Tag Manager. B3 może sporządzać statystyki dotyczące liczby odwiedzin, liczby odczytów poszczególnych stron lub postów. Statystyki są dla nas bardzo ważne, na podstawie danych, możemy optymalizować treści dla odwiedzających. W związku z tym możemy gromadzić informacje o nazwach domen, przeglądarkach i systemach operacyjnych, czasie wejścia na naszą witrynę internetową i miejscu, z którego można było uzyskać połączenie. Większość przeglądarek jest ustawiona na akceptowanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o przetwarzaniu plików cookies przez daną stronę. Wtedy możesz sam zdecydować, czy powinieneś je udostępnić, czy nie. Pamiętaj, że jeśli usuniesz lub zablokujesz pliki cookies, wpłynie to na wygodę użytkownika, a niektóre części naszej witryny mogą nie być w pełni funkcjonalne.