Rising Stars - Programupplägg

Bli kontaktadarrowIcon
RISING STARS
__

Programupplägg

Rising Stars är talangprogrammet som ger dig som junior inom management och IT möjligheten att på ett år utvecklas till en stjärnkonsult. Detta genom 25 spännande och intressanta pass indelat i fem olika moduler.

Här följer en kort summering av de olika modulerna och dess innehåll.

Konsultrollen
Målet med denna modul är att gå igenom konsultmässighet, hur konsultrollen ser ut och vad den faktiskt innebär. Utöver detta så tittar vi framgångsfaktorer för att lyckas på en intervju samt hur du skapar ett intressant och bra CV.

Kommunikation och ledarskap
Att kunna kommunicera med tydlighet och hålla effektiva möten är användbart i många situationer i arbetslivet, inte minst som konsult. I denna modul ger vi dig både träning i en kommunikationsmodell och grunderna i facilitering. Vi kommer också gå igenom effektiv mötesdesign och processledning samt teori kring ledarskap, organisation och gruppdynamik.

Säkerhet och marknad
Under denna modul får du lära dig grunderna i hur du hanterar din egen, men också andras information på bästa sätt. Du kommer även att få en inblick i hur olika typer av sårbarheter faktiskt ser ut och hur du kan skydda dig mot dessa. Vi tittar utöver detta även på vad Artificiell Intelligence och Machine Learning innebär i verkligheten.

Styrning och leverans
Att ha en förståelse för agilt arbetssätt är idag en självklarhet. Därför går vi i denna modul igenom det gemensamma fundamentet för Lean och Agile samt tittar på Scrum och ett par metoder till för att ge en förståelse för hur dessa fungerar. Utöver det agila så ger denna modul dig en grundläggande förståelse för de olika förvaltningsmodeller som finns och hur de skiljer sig från varandra. De olika passen ska bidra till att stärka din konsultmässighet genom att du i utvecklingsprojekt eller i olika uppdrag förstår betydelsen av att, i samverkan med kunden/beställaren, tydligt klargöra mål och roller samt ansvarsområden. Du ska även kunna ta med dig insikter till uppdrag som präglas kundens Agila-ambitioner.

Projektarbete
Denna modul, som är programmets sista, syftar till att ge dig och programmets övriga deltagare en möjlighet att använda era nyvunna kunskaper för att skapa värde ute i verkligheten – utöver det uppdrag du sitter på. Vad projektarbetet består av får du reda på under programmets gång men det kan handla om allt från att digitalisera en process för en välgörenhetsorganisation till att bygga en modern app åt en kund.

Nyfiken på att samarbeta med B3? Kontakta oss!