Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

BAROMETR CYFROWY B3

Digital barometer

Skutki i wyzwania digitalizacji

Badanie oparte na wywiadach z CDO, CIO i CEO około dwudziestu średnich szwedzkich firm, władz i gmin.

Stała zmiana ciśnienia

Grupa B3 Consulting przeprowadziła badanie na temat skutków i wyzwań cyfryzacji, aby uchwycić przykłady sukcesów i doświadczenia wielu firm i spółek publicznych. Wyniki przedstawiono w barometrze cyfrowym B3 2020.

Siły napędowe zmian

Zarówno w operacjach prywatnych, jak i publicznych coraz wyższe wymagania stawiają wysokie tempo zmian i innowacji. Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są często istotną częścią docelowego obrazu. To z kolei nakłada nowe wymagania na kierownictwo, które wspiera i zachęca do zmian, oraz kulturę, w której przełożeni i pracownicy są odważni i mogą realizować zmiany bez dokładnego obrazu celu końcowego.

Duża presja na zmiany i coraz krótszy czas osiągania wyników prowadzą do nowych oczekiwań w zakresie zarządzania. Ludzie pełniący funkcje kierownicze muszą lepiej rozumieć, co oznaczają cyfrowe zmiany, jak powinny one przebiegać, a przede wszystkim dlaczego nie można ich uniknąć.

Aby odnieść sukces, konieczne są aktywne i systematyczne prace

Organizacja musi aktywnie współpracować z przejściem cyfrowym, od poziomu zarządzania do firmy. Ważne jest, aby opracować strategię, która wykorzystuje możliwości digitalizacji i integruje się z ogólną strategią. Chodzi o podejmowanie ważnych decyzji i wprowadzanie wyraźnych zmian w organizacji, metodach pracy, zarządzaniu informacjami i bezpieczeństwie informacji. Ponadto ważne jest, aby skoncentrować się na innowacjach i reagowaniu na potrzeby klientów i mieszkańców. Systematyczna praca z zarządzaniem zmianami ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pełnego efektu przejścia na technologię cyfrową.