Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

MEDARBETARPORTRÄTT

Rebecca Bylund

”Jag brinner för att lära mig mer om den senaste utvecklingen inom AI”

Rebecca Bylund arbetar som Data Scientist på ett av B3s specialistbolag, B3 Indes. De hjälper kunder att utvinna värde ur data och arbetar med Business Intelligence, RPA och Data Science. Här berättar hon mer om varför det är ett så spännande område och menar att de potentiella vinsterna med att arbeta datadrivet är enorma.

Berätta kort om dig och din bakgrund?

— Jag är en statistiknörd som hittat rätt inom Data Science och har nu jobbat som konsult inom Data Science i cirka fyra år och trivs fantastiskt bra. Under den här tiden har jag både jobbat med mer traditionell statistisk modellering och med Maskininlärning och AI. Jag fascineras av möjligheten att förstå, förklara och förutspå världen runt om oss med hjälp av matte och statistik och uppskattar den problemlösande biten av jobbet. Just nu är jag extra glad att jag valde den här vägen då jag älskar att ta del av och förkovra mig i den senaste tidens utveckling inom AI.

Hur hjälper ni kunder inom AI och Data Science?

— B3 Indes är ett konsultbolag som satsat på att ligga i framkant gällande att utvinna värde ur data. Vi hjälper kunder skapa förutsättningar för att analysera data i realtid och därigenom kunna fatta välgrundade, snabba beslut. Vi hjälper även kunder att hitta komplexa samband, förutspå framtida behov, upptäcka avvikelser i rätt tid och att automatisera bort monotont och tidskrävande arbete. Tekniskt sätt jobbar vi i huvudsak med Business Intelligence, RPA och Data Science. Idag står vi även inför en spännande tid där många är nyfikna på hur de kan dra nytta av den senaste tidens utveckling inom AI och då framför allt generativa språkmodeller. Här kan vi vara deras kompass i AI-djungeln och se till deras specifika förutsättningar. Jag har till exempel den senaste tiden jobbat mycket med Q&A-system som kombinerar kraftfulla språkmodeller från openAI med verksamheters egen faktabas vilket är ett ypperligt exempel på detta.

Hur kan bolag bli mer datadrivna?

— Jag tror att en bra start är att undersöka nuvarande data, verktyg och kompetens i relation till sina mål, att helt enkelt kartlägga förutsättningarna utifrån målbilden. Sedan ser jag att en kultur som ser data som en central resurs är avgörande för att lyckas helt och såklart krävs även rätt verktyg och infrastruktur för datahantering. Slutligen bör bolaget, i en perfekt värld regelbundet utvärdera och förbättra sitt data-användande i en ständigt pågående process, men det viktiga är att börja någonstans. De potentiella vinsterna är enorma! Idag tror jag det är få stora bolag som har råd att inte vara datadrivna.

Vad är det bästa med konsultrollen?

— Det är mycket jag gillar med konsultrollen men det bästa är nog variationen. Jag uppskattar möjligheten att få träffa många olika människor, se olika slags organisationer och att samtidigt få bredda både verktygslådan och världsbilden.


Dela intervjun

Twitter icon Facebook icon Linkedin icon

Kontakta oss