Vägledning: Krishantering under pågående kris

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 25 MARS 2020
__

Krishantering under pågående kris

Vägledning för företag och organisationer som befinner sig mitt i den stora osäkerhet som råder under pågående krishantering.

B3s experter har lång erfarenhet att av hjälpa företag och organisationer genom olika slags kriser och har nu satt samman en vägledning för krishantering under en pågående kris. Guiden är fri för alla att ladda ner och använda.

Alla företag och organisationer är på olika sätt påverkade av den pågående Corona-pandemin. Många har också redan har dragit igång, eller kommer behöva dra igång, sin krisorganisation. Oavsett hur väl förberedd organisationen är, finns det stora utmaningar att hantera i en situation som denna. Inte minst när ett överhängande problem är brist på personal och resurser för att etablera och bemanna krisorganisationen.

Avgörande för att kunna hantera en kris är en fungerande krisledning med förmåga att fatta strategiska beslut. Viktiga uppgifter för krisledningen blir att:

• Etablera en krisorganisation
• Skapa struktur och former för daglig rapportering
• Skapa en samlad, gemensam lägesbild som underlag för planering, prioritering och operativa beslut
• Kommunicera

Guiden finns att ladda ned via denna länk

KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Gunnar
Hamber
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!