B3s Camilla Dahlman köper in utrustning till sjukvården i Region Stockholm

Bli kontaktadarrowIcon
INTERVJU
__

B3s Camilla Dahlman anskaffar utrustning till sjukvården

Andningsmasker, desinfektionsmedel, slangar och sprutor. Listan över utrustning som behövs i sjukvården i rådande Coronapandemi kan göras lång och arbetet med att hitta rätt och tillräckligt mycket material kan i dessa dagar liknas vid att lägga ett stort pussel. Det råder brist på många varor samtidigt som transporterna försvåras då de är färre och det tar längre tid innan varorna släpps igenom tullen.

Camilla Dahlman jobbar på Region Stockholms upphandlingsenhet och arbetar intensivt med att anskaffa material och pussla med transporter. Här berättar hon lite mer om sitt viktiga uppdrag.

Berätta om ditt arbete?
— Jag arbetar sedan hösten 2019 på upphandlingsenheten för Region Stockholm, ett uppdrag jag har som upphandlingskonsult på B3 Business Transformation. Innan Coronavirusets utbrott ansvarade jag för fem stora samordnade ramavtalsupphandlingar, men i samband med att den globala pandemin växte tillsattes en tillfällig organisation som jobbar med att akut anskaffa skyddsutrustning till vårdpersonalen och förbrukningsartiklar samt medicinteknisk utrustning till intensivvården för behandling av Coronapatienter i Stockholm där jag nu jobbar.

Det är ett högt tempo och det krävs engagemang och stort tålamod för att få allt på plats, men samtidigt är det väldigt givande att få bidra till att bekämpa den globala pandemin.

__
CAMILLA DAHLMAN, B3 BUSINESS TRANSFORMATION

Hur har utbrottet av Coronapandemin förändrat arbetet?
— Skyddsutrustning och desinfektionsmedel är egentligen inga komplexa varor men i dessa dagar är det en utmaning att få tag på rätt saker och i stora kvantiteter då det finns en enorm global efterfrågan. Det är också en stor utmaning att sen få hem varorna när du väl lyckas köpa in rätt saker. Det är svårare än vanligt att få tag på flygtransporter vilket i sin tur leder till långa ledtider, det är ett oerhört pressat läge. Vi har lyckats bygga upp ett lager med skyddsutrustning vilket vi arbetat intensivt med de senaste månaderna. Just nu är vårt fokus inriktat på att få tag i och bygga lager på alla förbrukningsvaror som behövs inom intensivvården vilket är ett komplexare och mer tidkrävande område. Det handlar exempelvis om andningsmasker, plastslangar, filter, nutrition, sprutor etc. där vi har ett stort och växande behov i takt med att allt fler Covid-19-patienter vårdas.

Vad är det mest givande med ditt uppdrag?
— Det är ett oerhört spännande arbete och jag känner också varje dag att jag gör skillnad när jag får stötta Region Stockholm i att få tag i livsviktigt material. Vi är ett stort gäng där alla kompetenser är oerhört viktiga. Det är också en stor och komplex organisation med flertalet beslutsinstanser och många hjältar som kämpar hårt för att få allt att klaffa. Jag slås varje dag av hur många hjältar det finns, främst sjukvårdpersonalen som arbetar på golvet med att rädda liv i ett pressat läge, men även alla andra som arbetar för att rätt material ska finnas på plats i vården. Det krävs såväl stort mod att snabbt fatta beslut som stort tålamod i det stora letandet efter rätt material.

Berätta om din bakgrund
— Jag började på B3 under hösten 2019 och gick nästan direkt in i uppdraget på Region Stockholm där jag nu arbetar som senior upphandlingskonsult och projektledare. Jag har en lång erfarenhet inom telekombranschen där jag arbetat med sälj mot offentlig sektor. Sen bytte jag sida, från sälj till upphandling, där det enligt mitt tycke finns många spännande möjligheter till att göra bra affärer. Efter att arbetat några år inom Region Stockholm med IT-, tjänste- och sjukvårdsupphandlingar tog jag för fem år sedan klivet till konsultbranschen. Idag trivs jag mycket bra i konsultollen som ger dynamik, variation och flexibilitet. Och uppdraget inom Region Stockholm visar ju också mycket på dynamiken i konsultrollen. När välden ändras så anpassar vi oss, ändrar fokus och tar tag i nya utmaningar.

__
CAMILLA DAHLMAN
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!