Trendspaning: operativa utmaningar i finansbranschen 2019

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 17 DEC 2019
__

Operativa utmaningar i finansbranschen 2019

Varje år genomför B3 Financial Consulting en trendspaning för att identifiera befintliga och kommande operativa utmaningar hos de finansiella aktörerna i Sverige. Fokus i trendspaningen ligger på operativa utmaningar och framgångsfaktorerna för att lyckas hantera dessa utmaningar.

Sammanfattning av rapporten

De finansiella aktörerna har länge haft automatiseringskrav, besparingskrav, nya konkurrenter och ny teknik som har hotat att påverka marknadsförutsättningarna. Det som skiljer sig nu mot tidigare är tempot. I det snabbföränderliga klimat som karaktäriserar finansbranschen idag är det särskilt viktigt att hantera de operativa utmaningarna för att klara att ställa om snabbt nog för att möta konkurrensen.

De operativa utmaningarna drivs, med undantag av regelverkskrav, primärt av ny teknologi och av vad den möjliggör. Nya regelverk och regelverksefterlevnad tynger fortfarande många aktörer och är ett hinder för att friställa resurser till andra viktiga satsningar. En stor del av de operativa utmaningarna är fokuserade på kundupplevelse, hållbarhet, att bli agila, införa robotisering samt cloudlösningar.

En av möjligheterna att möta den tekniska utmaningen är att ingå i ett eller flera ekosystem. Det är att betrakta som en strategisk utmaning snarare än en operativ, men då det ligger som en utmaning på de operativa chefernas agenda är det inkluderat i trendspaningen.

Kundernas förhöjda krav på digitala tjänster tillsammans med ökad konkurrens från fintechbolag kommer leda till att organisationer måste förändra sina arbetssätt och sin kultur. Den klassiska silo-indelningen kommer brytas upp i tvärfunktionella team med specifika uppgifter för att snabbare möta kundernas behov. Insamlandet av kvantitativa och kvalitativa data tillsammans med ett utforskande arbetssätt kommer på sikt bli en del av vardagen för de organisationer som vill lyckas.

De stora aktörerna har en utmaning i att ställa om sina organisationer för att möta en allt mer snabbföränderlig marknad. Mindre aktörer har en utmaning i att prioritera rätt då de riskerar att det inte kommer finnas resurser för att satsa i fel riktning.

Ladda ner rapporten (pdf)

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!