Starkt första kvartal i en turbulent tid

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 7 MAJ 2020
__

Starkt första kvartal i en turbulent tid

Med 14 procents tillväxt till 248 MSEK sätter B3 Consulting Group AB (publ) nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal. De åtgärder som vidtagits med fokus på operationell effektivitet har börjat få effekt efter fjolårets resultatsvacka och B3 presenterar bästa kvartalsresultatet någonsin med EBIT på 19,4 MSEK.

Första kvartalet, januari – mars 2020

  • Omsättningen uppgår till 247,8 (216,8) MSEK, vilket ger en tillväxt om 14,3 (18,0) procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 19,4 (15,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 (7,1) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 13,2 (10,6) MSEK
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,34 (1,07) SEK
  • Corona-krisens utbrott har måttlig påverkan på kvartalets intäkter och resultat, men innebär större osäkerhet framåt

För mer information och detaljerat resultat för första kvartalet 2020 hänvisas till bifogad delårsrapport. Den återfinns även på B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via B3s hemsida under IR och Rapporter och presentationer. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!