Fortsatt hög tillväxt - skiftat fokus mot ökad lönsamhet

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 19 FEB 2020
__

Fortsatt hög tillväxt - skiftat fokus mot ökad lönsamhet

Vid ingången till 2020 lägger vi ett decennium bakom oss som har präglats av en fantastisk tillväxt. Sedan förra decennieskiftet har vi blivit ett tio gånger större företag, med en genomsnittlig årlig tillväxt på 26 procent. Samtidigt har vi lagt grund för vår fortsatta resa genom att investera i varumärke, ledning, börsplats, sälj- och rekryteringskapacitet.

Q4 2019 blev vårt 40:e tillväxtkvartal i rad och med det nådde vi nya kvartalsrekordet 239 MSEK i intäkter. Resultatet stannade dock på en otillfredsställande nivå, 7 MSEK, emellertid tyngt av poster av engångskaraktär, varav 3,8 MSEK främst är relaterat till de organisationsanpassningar vi genomfört under kvartalet i syfte att nå högre effektivitet.

Arbetet fortgår och vi räknar med att framgent successivt öka våra rörelsemarginaler över de kommande kvartalen. Därutöver har kvartalet belastats med 2,3 MSEK kopplat till omvärdering av tilläggsköpeskilling för förvärvet av Nuway i juli 2019.

Läs mer och ta del av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2019 i delårsrapporten via denna länk >

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media torsdag 20 februari kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se.

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!