Pulsmätning digital transformation

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 210603
__

Pulsmätning: Digital transformation i spåren av Covid-19

B3 Consulting Group presenterar regelbundet en barometer om digitalisering där fokus är inriktat på vilka drivkrafter som får en verksamhet att investera i att digitalisera och genomföra en digital transformation. I en uppföljande pulsmätning inom offentlig sektor har vi nu undersökt vilka områden som fått ett starkare fokus och blivit viktigare för exempelvis invånare i en kommun, till följd av Covid-19-pandemin. Undersökningen har besvarats av ett ledare, chefer och digitaliseringsansvariga inom olika verksamheter, främst inom offentlig sektor.

94% av de tillfrågade verksamheterna anser att medborgarnas förväntningar och krav på nya digitala tjänster har ökat ytterligare som ett resultat av pandemin. Förändringskompetensen på bredden i organisationen har blivit allt viktigare och även högsta ledningens engagemang, medan finansiella resurser inte påverkats i samma omfattning.

Pandemin har tydliggjort att vi lever i en komplex och snabbföränderlig värld. I svaren framkommer tydligt de effekter detta får på struktur och processer. Det står också tydligt att pandemin har accelererat transformationsarbetet i våra offentliga organisationer där bland annat kompetensutveckling blir allt viktigare, behovet av effektiva digitala verktyg ökar och hållbarhetsfrågor får allt större fokus.

Läs gärna mer och ladda ner rapporten via denna länk

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!