Pauser på yogamattan öppnar upp för nya tankar och insikter

Bli kontaktadarrowIcon
INTERVJU
__

Pauser på yogamattan öppnar upp för nya tankar och insikter

“Yogan blir en paus där vi får släppa alla måsten och fylla på med energi”

21 juni är det Internationella yogadagen. På B3 erbjuds alla medarbetare att yoga tillsammans två gånger i veckan. Möt Marcela Diaz, Mood Manager och yogalärare på B3, som delar med sig av sina tankar om yogan och dess positiva effekter.

Vad innebär Internationella yogadagen?
– Det är en internationell dag som syftar till att lyfta fram och uppmärksamma yogan. Det bästa med denna dag är att det blir tydligt att yoga går att praktisera på så många olika sätt och att det finns någon form av yoga som passar alla. Det är precis så vi ser på yoga på B3, att alla kan vara med, oavsett nivå eller tidigare erfarenhet.

Vad är yoga?
– Yoga betyder förenas. Att vi förenas med oss själva genom att samla våra tankar och vår energi på mattan. Men vi förenas också som människor och kollektiv via yogan. Yoga kan delvis ses som en träningsform, att hålla kroppen stark, frisk och rörlig. Men den kan även ses som ett sätt att stilla sinnet. Vi lever i ett stressigt samhälle som emellanåt kräver mycket av oss. Yogan hjälper till att fokusera på andningen och det som finns inom oss. Yoga är också ett sätt att träna sig i acceptans. Varje dag är en ny dag och vi gör vårt bästa utifrån vår förmåga här och nu.

Inom yogan finns något för alla och det vill vi på B3 uppmuntra våra medarbetare att utforska.

__
MARCELA DIAZ, MOOD MANAGER OCH YOGALÄRARE, B3

Hur relaterar yoga till B3?
– B3 har under lång tid erbjudit sina medarbetare yogaklasser. Pandemin har inte stoppat oss, utan vi ställde om till digital yoga istället. Vi tror att den filosofi som ligger bakom yogan kan bidra på ett positivt sätt till våra medarbetares arbetsvardag. Att ta en paus för att andas och rikta blicken inåt bidrar till ökat fokus och lugn i en aktiv vardag. Vår idé om yoga är att alla ska kunna vara med. Oavsett som du har mycket eller ingen erfarenhet, oavsett om du känner dig vig eller stel. Inom yogan finns något för alla och det vill vi på B3 uppmuntra våra medarbetare att utforska.

Vilket värde ger yogan B3s medarbetare?
– Ökat välmående, välbefinnande och gemenskap. Dessa delar har varit extra viktiga under det senaste året då det i perioder har varit utmanande för flera av oss att arbeta hemma mycket. Yogan har kunnat hjälpa mot för mycket stillasittande, men även stilla oro i den tid vi lever i och erbjuda gemenskap med kollegor som vi inte haft möjlighet att träffa på samma sätt som vi är vana vid. Våra yogapass öppnar även upp för nya tankar och insikter. Stunden på mattan blir en paus där vi får släppa alla måsten och fylla på med energi. Det är också en stund där vi får chans att påminnas om det i livet som kan fylla oss med något ljust och positivt. Yogan på B3 bidrar också med mycket glädje.