Så lyckas du med digitaliseringsresan - Byggföretagens erfarenheter och råd

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 20 NOV 2020
__

Så lyckas du med digitaliseringsresan - Byggföretagens erfarenheter och råd

Byggföretagen, en av Sveriges större bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv, har nyligen genomfört en omfattande digitaliseringsresa som bland annat innefattade en ny webbplats, nya digitala medlemstjänster och ett nytt digitalt varumärke. I vårt webbinarium den 27 november kommer Anders Olsson, Chef för stab IT & digital utveckling och Håkan Lind, Kommunikationschef, berätta mer om Byggföretagens digitaliseringsresa, men redan nu delar de med sig av lärdomar och tips.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni fått under er digitaliseringsresa
— Framförallt vill vi lyfta fram vikten av att ha en gediget genomarbetad förstudie och målbild, så det står klart vad man vill uppnå. Det är också viktigt att fortsätta orka hålla i strategin efter de första leveranserna, med andra ord att se till att de nya arbetssätten implementeras, annars riskerar verksamheten att gå tillbaka till gammalt invant beteende.

Hur har de nya digitala kanalerna underlättat ert arbete?
— De digitala tjänsterna med självservice har avlastat vår medlemsservice och rådgivning genom att medlemmarna nu själva kan skriva ut medlemsintyg, fakturakopior, söka svar på enklare frågor via vår digitala företagsservice samt ta del av steg-för-steg och blanketter/mallar för kollektivavtalsrelaterade behov via Arbetsgivarguide m.m. Således frigörs tid för att vår medlemsservice kan arbetet med mer komplicerade ärenden. De nya tjänsterna kräver också färre resurser kopplat till tekniskt strul, skapa konto, inloggning etc.

Finns det några viktiga framgångsfaktorer som ni vill lyfta från projektet?
— Projektet har varit förankrat i hela organisationen med drivkraft och sponsorskap från styrelsen och nedåt. Med andra ord, det har inte varit ett isolerat projekt inom IT eller Kommunikation, utan alla har varit involverade i denna förändring inom hela organisationen. Vi hade en djärv vision, med utgångspunkt från våra medlemsföretags behov. Beslutet att samtidigt byta varumärke och namn skapade därtill ett fokus och mandat till ett mer radikalt kravställande. Exempelvis valde vi att i princip skapa helt nytt innehåll på vår huvudsajt, stället för att föra över massa gamla sidor som ändå ingen besökte. Allt detta har varit framgångsfaktorer för oss.

Parallellt med den digitala förflyttningen har vi också gjort förändringar i arbetssätt och organisation för att säkra förflyttningen långsiktigt. Vi har en ny stab för IT & Digital utveckling med förankring i ledningsgruppen som fungerar som beställarstöd till verksamhetens beställare/ägare av digitala tjänster/lösningar. Vi har också nya policies och regelverk satta av ledningsgrupp som fungera som vägledande principer för t ex innehåll på hemsida och utskick av nyhetsbrev. På så vis har vi ett genomtänkt och väl förankrat arbetssätt.

Hur har responsen varit från medlemsföretagen kring det nya digitala arbetssättet?
— Den har varit mycket positiv. Framför allt uppskattar många att vi lyft fram de konkreta verktygen som vi som medlemsorganisation erbjuder.

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM DEN 27 NOVEMBER
__

Välkommen till B3s webbinarium: Så lyckas du med digitaliseringsresan den 27 november. Eventet är det första i serien Framtidens digitala medlemsorganisation. Läs mer och anmäl dig här

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!