Förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning trots avvaktande marknad

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 20 AUGUSTI 2020
__

Förbättrat resultat och stärkt finansiell ställning trots avvaktande marknad

Trots covid-19-pandemi och trots en djup ekonomisk recession visar B3 Consulting Group sitt 67:e lönsamma kvartal i rad. B3 växer med sex procent i kvartalet och ökar rörelseresultat med 182 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Andra kvartalet, april – juni 2020

  • Omsättningen uppgår till 218,6 (207,0) MSEK, vilket ger en tillväxt om 5,6 (9,8) procent
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 9,6 (3,4) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 4,4 (1,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgår till 6,5 (0,7) MSEK
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 0,76 (-0,01) SEK
  • Covid-19-pandemin har påverkat kvartalets intäkter och resultat negativt och innebär fortsatt osäkerhet framåt

För mer information och detaljerat resultat för andra kvartalet 2020 se vidare i delårsrapporten för Q2 2020.

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!