B3 stärker sin satsning på offentlig upphandling genom B3 Upphandling AB 

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 8 DECEMBER 2020
__

B3 stärker sin satsning på offentlig upphandling 

Nu bildas det nya bolaget B3 Upphandling.

Efterfrågan på kvalificerat upphandlingsstöd inom offentlig sektor växer. B3 har sedan många år lång och bred erfarenhet av upphandling inom offentlig sektor och särskild specialistkompetens inom IT-upphandling. För att ytterligare stärka erbjudandet mot kunderna och samla kompetensen inom området bildas nu det nya bolaget B3 Upphandling AB med Magnus Cronberg som VD.

— B3 bistår sedan många år ett stort antal av Sveriges myndigheter och kommuner genom att tillhandahålla strategiskt och operativt upphandlingsstöd genom hela upphandlingsprocessen. Efterfrågan har ökat under de senaste åren. Vi har varit framgångsrika och är en av de ledande aktörerna inom IT-upphandling. Genom satsningen på B3 Upphandling blir vi tydligare mot kunderna och kan attrahera vassa upphandlingskonsulter, säger Jörgen Samuelsson, branschansvarig för offentlig sektor hos B3 Consulting Group.

B3 Upphandling bildas genom en uppdelning av B3 Effekt i ett upphandlingsbolag och ett bolag för digital transformation och Informationssäkerhet som behåller namnet B3 Effekt. B3 Upphandling når från start ett 60-tal kunder genom egna ramavtal och tillhandahåller expertkunskap inom hela upphandlingsområdet, i form av kompetenta upphandlingsprojektledare, kravanalytiker, inköpsutvecklare och upphandlingsjurister. Genom B3 Upphandling erbjuder B3 Consulting Group således expertstöd i upphandlingsprojekt samt utveckling av processer och rutiner för inköp och upphandling.

— Det känns väldigt spännande att nu få leda och utveckla det nya bolaget B3 Upphandling. Marknadens efterfrågan på de tjänster som vi tillhandahåller ger oss stora möjligheter att utveckla bolaget och vårt tjänsteerbjudande, säger Magnus Cronberg, VD för B3 Upphandling.

För mer information, kontakta gärna Magnus Cronberg, telefon 0733-21 05 02.