Agilt eller projekt?

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 30 JANUARI
__

Agilt eller projekt?

Agilt eller projekt? Det var temat på ett seminarium som arrangerades på B3 där olika arbetsmetoder diskuterades.

Vad menas med att vara agil? Kommer projekten att försvinna? Kommer den traditionella projektledarrollen att läggas ner? Det var några frågor som belystes under seminariet av den inbjudna föreläsaren och författaren Bo Tonnquist, expert med över 20 års erfarenhet inom projektledning. I en intervju berättar Bo lite mer om ämnet.

Det pratas mycket om agilt, kommer den klassiska projektformen att försvinna på sikt?
— Nej det har jag väldigt svårt att se. Att driva helt agila projekt är bara möjligt om man kan organisera sina resurser i permanenta team. Ofta är den bästa lösningen en kombination, av klassisk projektmetodik och agila arbetsmetoder. Många projekt drivs också med delade resurser där en person ofta också har en roll i en linjeorganisation. Projektet behöver alltid en övergripande plan och en ledare som kan säkerställa att resultatet går framåt, på så sätt lever den klassiska projektformen kvar.

Vad skiljer projektledarrollen idag jämfört med förr? Ställs det högre krav idag?
— I stora drag är rollen densamma, att se till att resultatet levereras, men det är förstås mycket runt omkring som har förändrats med fler samarbetsformer, olika styrmodeller och många nya termer. Det finns också en utmaning med de nya flexibla kontoren som ofta saknar avskilda rum. Att kunna samla teamet i ett och samma rum där skisser och planer har sin hemvist är ett bra sätt för att driva projektet framåt och skapa en naturlig samarbetsyta. Detta har blivit svårare när kontoren blivit mer flexibla.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med ett projekt (enligt dig)?
— Tydliga uppdrag och kunniga, professionella, beställare som också är engagerade. Det är det allra viktigaste för att nå framgång med ett projekt.

__
BO TONNQUIST
Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!