Digital start för B3s community Hello World

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 17 AUG 2020
__

Digital start för B3s community Hello World

Närmare 300 personer jobbar idag med systemutveckling på B3. Sammantaget har vi ett riktigt Power House som skapar nya innovationer. Med syftet att dela erfarenheter, stärka gemenskapen och fylla på med ny kunskap bildades i våras communityn Hello World.

Den ursprungliga planen för Hello World var att genomföra ett stort utvecklarevent, en hel helg fylld med inspiration och spännande föreläsningar, men i rådande tider blev det läge att tänka nytt och ställa om. Det blev ett digitalt Hello World istället, vilket öppnat upp för helt nya möjligheter. De ansvariga Ivo Leszczynski och Johnne Adermark berättar mer i en intervju.

Berätta mer om bakgrunden till Hello World?
— Med Hello World ville vi bilda något helt nytt, en community för alla med utvecklarroller på B3; exempelvis utvecklare, produktägare, tekniska testare, devops, scrum-masters, testledare, förvaltningsledare med flera. Syftet bakom satsningen har varit att stärka gemenskapen, dela erfarenheter med varandra och ge deltagarna möjlighet till en ny energiboost. Det finns så enormt mycket kunskap inom B3 och inom Hello World delar vi både erfarenheter med varandra och inspireras av externa gästtalare.

Det finns så enormt mycket kunskap inom B3 och inom Hello World delar vi både erfarenheter med varandra och inspireras av externa gästtalare.

__
IVO LESZCZYNSKI OCH JOHNNE ADERMARK, ANSVARIGA FÖR HELLO WORLD

Hur har det fungerat att ställa om till digitala träffar?
— Vi fick snabbt tänka om när vi förstod att det fysiska eventet inte skulle kunna arrangeras i maj. Istället har vi under våren hållit fyra digitala träffar som varit uppskattade och fungerat bra. Vi riggade en studio på B3s kontor för att kunna sända föreläsningar därifrån, men har även kunnat ge möjlighet för föreläsarna att hålla sina presentationer på distans.

Vilken respons har ni fått från deltagarna?
— Intresset för att delta har varit stort och det är verkligen roligt att communityn fått en så bra start. De fyra event som hittills har arrangerats har handlat om Googles molnplattform GCP, Kubernetes, mob-programmering, LowCode i Azure och funktionell programmering i Haskell. Vi lyssnar mycket på deltagarnas feedback och önskemål och flera nya aktiviteter är planerade till hösten.

Har ni sett några fördelar med att hålla träffarna digitalt?
— Ja, det har gett oss möjligheter att nå ut till flera. Vi har exempelvis kunna välkomna deltagare från flera delar av landet samt våra kollegor på B3 i Polen som alla kanske inte skulle kunnat medverka vid ett fysiskt event. Dessutom har våra medarbetare haft möjlighet att bjuda in kunder till inspirationsföreläsningar, något som varit mycket uppskattat och dessutom stärkt relationerna. Strax innan semestern hade vi även ett digitalt event med en extern föreläsare från Tyskland vilket också skulle varit svårare och mer kostsamt att genomföra med en fysisk träff.

Hur ser planerna ut framöver?
— Det här är bara början för Hello World. Communityn är nu igång, flera digitala träffar är planerade inför hösten och sen hoppas vi givetvis också på att kunna ses fysiskt vid ett event längre fram. Vi har stora planer för Hello World och ser en enorm potential i communityn. Här föds nya idéer på lösningar samtidigt som vi lär av varandra.

För mer information, kontakta gärna Ivo Leszczynski eller Johnne Adermark.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!