Fortsatt tillväxt i en förändrad marknad

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 6 NOVEMBER 2019
__

Fortsatt tillväxt i en förändrad marknad

B3 Consulting Group fyller i dagarna 16 år och stänger Q3 som det 64:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet. Vi fortsätter växa snabbt med en nettoomsättning om 176,6 MSEK i kvartalet, en ökning med 17,3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

B3 Consulting Group fyller i dagarna 16 år och stänger Q3 som det 64:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet. Vi fortsätter växa snabbt med en nettoomsättning om 176,6 MSEK i kvartalet, en ökning med 17,3 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Ökningen ligger framförallt inom affärsområde Digital Innovation, drivet av en digitaliseringsvåg med kunder som i hög grad fokuserar på att skapa de nya digitala kundupplevelserna. Samtidigt har under året skett marknadsförändringar som framför allt har hämmat utvecklingen inom affärsområde Digital Management. Vi möter dessa förändringar med fokus på operationell effektivitet genom att rikta om vårt säljarbete mot kunder i privat sektor med högre förändringstakt och större angelägenhet att röra sig framåt inom digitalisering.

Vi fortsätter också att växa vår organisation och räknar vid utgången av Q3 in 704 medarbetare, en ökning med 25 procent senaste året och en fördubbling på mindre än tre år. Vi är utomordentligt väl positionerade att med vår leveranskapacitet, erfarenhetsbas, kompetensbredd och plattform för tillväxt kunna hjälpa våra kunder genom digitaliseringens alla faser.

Läs mer och ta del av resultatet för tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019 i delårsrapporten.

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”. Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!