B3 bidrar till att skapa förebilder för ungdomar i utvalda områden

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET CSR
__

Skapar förebilder för ungdomar i utvalda områden

”Genom att delta som klasscoacher för ungdomar i utvalda områden kan vi inte bara bidra med en inblick i yrket – utan också skapa framtidstro. Det är oerhört inspirerande”.

Silvia Modin på B3 Consulting Group i Göteborg, är en av de medarbetare som deltar i My Dream Now, ett samverkansprojekt mellan näringsliv och högskolor och som riktar sig mot ungdomar på högstadiet och gymnasiet i utsatta förorter.

My Dream Now bygger på att team av klasscoacher från arbetslivet besöker skolklasser i bostadsområden, som Tensta, Biskopsgården och Rosengård. Det handlar om områden där många unga saknar förebilder i arbetslivet och därför har svårt att hitta motivation, både för skolan och inför framtiden.

B3 deltar sedan 2018 och redan första året deltog 15 medarbetare i projektet. 2019 var hade vi över 20 engagerade.

– Intresset för att vara med har varit oerhört stort, berättar Silvia Modin. Jag har själv barn som är 15 respektive 20 år och vet hur viktigt det är med inspiration för motivationen. Om vi kan bidra med inspirationsexempel och visa ungdomarna vilka yrken som finns genom studiebesöken vi har, så tror jag att vi kan påverka deras motivation. Vi vill också visa att oavsett vilken bakgrund och vilka kontakter du har, så finns många möjligheter att kunna nå sina drömmar, fortsätter hon.

My Dream Now, som grundades 2011, beskriver själva sitt mål som att ”inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit”. Organisationen sätter ihop team av tre–fem klasscoacher från olika företag och branscher. Varje team paras ihop med en klass som teamen besöker under skoltid vid fyra tillfällen under två terminer. Som en del av samarbetet får klasserna också komma ut på studiebesök hos de medverkande företagen.

KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Silvia
Modin