B3 stöttar My Dream Now för ökad social hållbarhet

Bli kontaktadarrowIcon
HÅLLBART SAMHÄLLE
__

B3 stöttar My Dream Now för ökad social hållbarhet

”Genom att delta som klasscoacher för ungdomar i skolan kan vi inte bara bidra med en inblick i yrket – utan också skapa framtidstro. Det är oerhört inspirerande”.

MY DREAM NOW

Samverkan mellan skola och arbetsliv

My Dream Now är ett samverkansprojekt mellan arbetsliv och skola med visionen att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Verksamheten bygger på att ett team av klasscoacher från arbetslivet besöker olika skolklasser med målsättningen om att inspirera ungdomarna de träffar till att bli motiverade till både skola och framtid.

B3 är sedan 2018 en av arbetsgivarna som vill ta aktivt ansvar för social hållbarhet. Redan från start har flera av bolagets medarbetare engagerat sig. En av medarbetarna som deltagit i projektet berättar,

— Intresset för att vara med har varit oerhört stort. Jag har själv barn i tonåren och vet hur viktigt det är med inspiration för motivationen. Om vi kan bidra med inspirationsexempel och visa ungdomarna vilka yrken som finns genom studiebesöken vi har, så tror jag att vi kan påverka deras motivation.

My Dream Now, som grundades 2011, beskriver själva sitt mål som att ”inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter i arbetslivet, söka egna drömmar och vägar dit”. Organisationen sätter ihop team av tre–fem klasscoacher från olika företag och branscher. Varje team paras ihop med en klass som teamen besöker under skoltid vid fyra tillfällen under två terminer. Som en del av samarbetet får klasserna också komma ut på studiebesök hos de medverkande företagen, samt ha kontinuerlig kontakt med företagen om skola och jobb via My Dream Nows app.

KONTAKTA GÄRNA MIG FÖR MER INFORMATION
__
Katarina
Lundqvist