B3 förvärvar Alenio

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 14 JAN 2019
__

B3 förvärvar Alenio

B3 Consulting Group AB (publ) förvärvar idag (21 dec 2018) managementkonsultföretaget Alenio Consulting AB, specialister inom strategi och ledning med fokus på det digitala kundmötet.

Alenio startades 2014, har elva medarbetare och omsatte 13 MSEK med ett rörelseresultat på 1,6 MSEK under senaste verksamhetsåret. Med förvärvet stärker B3 kunderbjudandet inom digitaliseringsprocessen.

Digitalisering står högt på agendan för våra kunder inom både offentlig och privat sektor. Med Alenio-teamet ombord stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder i alla faser av en digitaliseringsprocess, från analys och strategi till genomförande.

__
SVEN UTHORN, KONCERNCHEF FÖR B3 CONSULTING GROUP.

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av B3, säger VD Fredrik Dolléus för Alenio. Vi har liknande synsätt på den digitala affären och delar grundläggande värderingar kring medarbetarna, kultur och entreprenörskap. Att få en ny långsiktig huvudägare innebär att vi kan ingå i ett större sammanhang och få mer kraft att fortsätta växa inom vårt specialistområde. Det ger också nya förutsättningar att arbeta tillsammans med andra bolag inom B3 och öka värdet i våra leveranser.

Förvärvsfakta

  • B3 förvärvar 60 procent av Alenio, med framtida option att öka ägandet till 100 procent
  • Köpeskillingen betalas kontant vid tillträde med 5,4 MSEK
  • Alenio har kontor i Stockholm
  • Bolaget konsolideras i B3-koncernen per 1 januari 2019

För mera information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3 Consulting Group AB (publ), sven.uthorn@b3.se, tel 070-899 3670. Fredrik Dolléus, VD, Alenio Consulting AB, fredrik.dolleus@alenio.se, tel 070-387 12 60

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!