B3 deltar i arbetet med färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Bli kontaktadarrowIcon
NYHET 27 MARS 2019
__

B3 deltar i arbetet med färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället. Många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher ska ta fram färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. B3 har varit delaktiga i framtagandet av en färdplan för gruppen digitaliseringskonsulterna.

För digitaliseringskonsulterna är de egna utsläppen små och färdplanen beskriver därför framför allt hur de kan bidra till transformativa lösningar som påskyndar utvecklingen mot fossilfrihet och resurssnålhet inom flera områden i samhället och näringslivet. Planen har tagits fram av ett flertal företag i samverkan och B3 är ett av de företag som sedan tar samarbetet inom branschen vidare för förbättrade hållbarhetsredovisningar.

De första nio färdplanerna överlämnades till regeringen 2018 och ytterligare fyra, varav digitaliseringskonsulternas färdplan, presenterades i mars 2019. Fler färdplaner är under produktion.

Läs vidare på fossilfritt Sveriges webbplats

Läs färdplanen

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!