AI och Machine Learning högaktuella frågor på många molnresor

Bli kontaktadarrowIcon
ARTIKEL
__

AI och Machine Learning högaktuella frågor på många molnresor

Många organisationer har redan gått över till molnet och drar idag nytta av fördelar som effektivare samarbetsytor, ett mer enhetligt arbetssätt, besparingar i serverkostnader m.m. Fortfarande finns dock mycket att göra på många molnresor och utvecklingen inom molntjänster går fort. Nya möjligheter dyker upp, framför allt är många idag nyfikna på att kunna dra nytta av fördelarna med AI och Machine Learning.

Michael Olsson, VD på B3 Cloud Services och Ronnie Eliasson, expert och evangelist inom Microsoft Cloud, berättar mer om de senaste trenderna och aktuella frågor inom Cloud Transformation.

Vilken är den mest aktuella frågan just nu?
– Många är nyfikna på AI och Machine Learning och vill veta mer om hur de kan effektivisera sin verksamhet för att dra nytta av den nya tekniken. Möjligheterna är oändliga och framförallt inom många fler branscher än traditionellt sett. IT är numer en betydande faktor i hur du vidareutvecklar din affär. Med AI kan exempelvis dina uppkopplade maskiner själva tala om när de behöver service, el- och vattenförbrukningen hos byggnader kan avläsas via en app och genom machine learning kan födelsemärken avläsas maskinellt för att kartlägga om det finns cancerrisk, för att nämna några exempel. En plattform i molnet skapar en bra grund och utgångspunkt för dessa nya smarta tjänster, men fortfarande är det många företag som har en lång väg kvar att gå.

Möjligheterna är oändliga och framförallt inom många fler branscher än traditionellt sett. IT är numer en betydande faktor i hur du vidareutvecklar din affär.

__
MICHAEL OLSSON OCH RONNIE ELIASSON, B3

Vilka är de största utmaningarna som kunderna upplever vid en övergång till molnet?
– Ursprungstanken med molnet ur Microsofts perspektiv var att flytta den nuvarande IT-strukturen rakt av men för ungefär fem år sedan styrdes fokus om mot att istället nyttja olika tjänster i molnet. Detta, i kombination med digitaliseringen, ställer nya krav på företag att tänka om för att utveckla sin affär och kunna dra nytta av alla möjligheter. Frågor om identitet och rättighetsstrukturer har också blivit viktiga. Många vill för enkelhetens skull hålla kvar vid sin gamla struktur med gamla användarprofiler (AD), men det är mindre jobb än man tror att skapa upp ett nytt AD med en bra rättighetsstruktur. Information och säkerhet är också ett stort frågetecken för många, att våga lägga information utanför sin egen brandvägg.

Juridiska aspekter var länge i fokus som en stor fråga – är det fortfarande lika aktuellt?
– Det är fortfarande många som ställer sig frågan: Hur säkert är det att lagra information i molnet? Men frågan ställs tyvärr ofta fel. Frågan bör snarare vara hur du skyddar din information där du lagrar den? Är informationen krypterad? Vilka har access till den? Och har ni loggning över hur informationen hanteras? Det är frågorna du bör ställa dig. Att inte våga lita på molnet är mer en magkänsla än att det skulle vara grundat på fakta.

Ren lösning vs hybrid – vad innebär det och vad är vanligast?
– För nya organisationer är det sällan några problem att gå ”All Cloud”, dvs flytta allt inom IT till molnet. Många väljer ändå en hybridlösning, vilket innebär att vissa delar flyttas. Vi bedömer också att det kommer vara aktuellt i många år framöver. Det vanliga scenariot är att företag vill vänta med att gå till molnet tills system har förädlats så att det går att nyttja nya tjänster stället. Men det går lika bra att lyfta över de nuvarande applikationerna och drifta dem på virtuella maskiner. Har man applikationer med lågt användande så är det extra gynnsamt eftersom servern då sätts i passivt läge när applikationen inte används. Samma sak gäller utvecklingsmiljöer där det ofta behövs stor datakraft för att utföra tester. I Microsofts molnplattform Azure kan du också sätta utvecklingsmiljön i passiv läge och betala för faktiskt användande. Att göra en så kallad Disaster Recovery är en bra början. Det innebär att en fullskalig miljö sätts upp men på samma sätt som tidigare nämnda scenarier, ligga passiv med minimal kostnad och tänds upp vid behov.

VILL DU VETA MER ELLER DISKUTERA MOLNTJÄNSTER?
__

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om molntjänster eller diskutera utmaningar som ditt företag står inför. Vi på B3 har både kompetens och erfarenhet för att du med trygghet ska kunna utveckla din verksamhet i molnet. Vi är en oberoende partner som arbetar med marknadens ledande molnleverantörer. Med B3 får du en partner, oavsett om du vill ta de första stegen mot att använda en enskild molntjänst, vill flytta över alla dina applikationer till molnet, välja en hybridlösning eller bygga något helt nytt.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna!