Sidhuvud b3 ikon
Sv / En/Pl

Hållbart samhälle

Händer

Hållbart samhälle

B3 verkar för en frisk miljö och ett gott samhälle. Vi arbetar mot våra miljömål och samarbetar med flera organisationer för att bidra till en hållbar värld.

Miljö

B3s mål för miljö och klimat är att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö, medverka till en god regional och global miljö samt kartlägga bolagets miljöpåverkan med målet att årligen minska klimatpåverkan per anställd. Därtill medverkar B3 i kundprojekt som ger positiv miljöpåverkan och vi tar aktiv hänsyn till hur aktuella projekt och uppdrag påverkar miljön. Vi följer miljöpolicy, miljöplan och arbetar med miljömål, interna revisioner, avvikelsehantering, samt utbildning av medarbetare kring medvetenhet om våra miljömål. Miljön är viktig för oss.

Maskros
Event power
Byggföretagen
Annette L
Hållbara människor
Nya ramavtal

Partnerskap

B3 vill vara en kraft för ett gott samhälle för alla. Därför medverkar vi till flera olika initiativ som verkar för en bättre värld. B3 Social Innovation, Women in Tech, Pink Programming och Changers Hub är några av de initiativ B3 driver eller samverkar med.

B3 Social Innovation
B3 Social Innovation är B3s initiativ för att stötta utvalda ideella organisationer med digital transformation. Ideella organisationer är i lika stort behov av digital transformation som alla andra, men har ofta begränsat med ekonomiska resurser. Genom detta initiativ stöttar B3 utvalda organisationer med att effektivisera, automatisera och modernisera deras verksamheter.

Women in Tech
B3 är i år med som partner till Women in Tech som arbetar aktivt med jämställdhet och för att attrahera fler kvinnor till branschen.

Pink Programming
B3 är en partner till Pink Programming, en ideell förening vars mål är att fler kvinnor ska programmera. B3 har bland annat varit värd för flera event och sponsrat sommarläger.

Changers Hub
B3 har ett aktivt samarbete med Changers Hub. Changers Hub har ett stort nätverk med unga vuxna från Stockholms och Göteborgs ytterstadsområden och verkar för att demokratisera framgång med visionen att alla ska få samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid, oavsett bakgrund och förutsättningar. Genom partnerskapet har B3 och Changers Hub bland annat bidragit till att utbilda ett tjugotal ungdomar inom front end utveckling.

partnerskap

__

B3 Social Innovation stöttar Frisk & Fri

Kontakta oss