Fördomsfri rekrytering på B3

Bli kontaktadarrowIcon
INTERVJU
__

Fördomsfri rekrytering synliggör osynliga strukturer

“Vi ska undvika att gå på magkänsla eftersom att den talar om det vi är vana vid. Lyssnar vi på den kommer vi fortsätta agera på samma sätt som vi alltid har gjort”

På B3 arbetar vi med fördomsfri rekrytering. Vi gör det för att ge samma förutsättningar för alla jobbsökande på arbetsmarknaden och minimera risken att omedvetet diskriminera. Vi vill rekrytera medvetet. Då måste vi arbeta med de kognitiva fallgropar alla människor kan hamna i och eliminera risken att beslut fattas enbart på magkänsla och subjektiva bedömningar. Möt Sofia Dahlström, HR och rekrytering på B3, som berättar om varför och hur B3 arbetar med frågan samt vilket värde det ger bolaget.

Vad är fördomsfri rekrytering?
— Fördomsfri rekrytering handlar om att medvetandegöra sig själv, vilka fördomar jag har, vilka mönster jag omedvetet följer. För att komma åt detta måste de osynliga strukturerna synliggöras. Det är inte något lätt eller något du blir färdig med, alla måste kontinuerligt ha dessa frågor i åtanke.

Fördomsfri rekrytering handlar också om att tänka utanför boxen. Att våga utmana sig själv och fatta beslut som du vanligtvis inte gör, eller tidigare inte har gjort. På så sätt öppnar du upp och breddar din kandidatpool vilket ökar sannolikheten för att nå kompetens du annars riskerar att gå miste om.

På B3 kopplar vi även fördomsfri rekrytering till vårt Employer Brand, vårt varumärke som arbetsgivare. Vi värnar om kandidatupplevelsen och vill erbjuda en schysst, transparent och ärlig process i rekryteringsförfarandet med alla våra kandidater. Att praktisera fördomsfri rekrytering så som vi definierar det på B3 ger oss goda förutsättningar för att lyckas med just detta.

Hur ser bakgrunden ut till varför B3 arbetar med fördomsfri rekrytering?
— Vi ville komma åt kandidaterna som vi tidigare inte har nått och bryta vanemönstret i vår rekrytering. För oss som jobbar med rekrytering är det också viktigt att försäkra oss om att vår rekryteringsprocess är just fördomsfri.

På B3 har vi sedan ett par år tillbaka stort fokus på att nå fler kvinnor. I arbetet med att lägga i en extra växel för att nå en målgrupp som vi tidigare haft utmaningar att nå, har vi arbetat mer fokuserat kring delarna av fördomsfri rekrytering som berör inkludering och jämställdhet. På så sätt kan den fördomsfria rekryteringen stötta oss i att lösa några av de rekryteringsutmaningar vi står inför.

Ingen kan ha missat det faktum att företag med ett aktivt mångfaldsarbete är lönsammare, mer innovativa och attraherar fler talanger.

Vilket värde ger detta arbetssätt B3?
— För B3 ger vårt arbete med fördomsfri rekrytering ett tydligt signalvärde, internt och externt. Att alla människor ska ha samma möjligheter är en rättvisefråga och något vi verkligen står för på B3. Vårt arbete bidrar även till stolthet bland våra medarbetare. För många är det idag viktigt att arbeta hos en arbetsgivare som prioriterar dessa frågor, därför känns det extra bra att vi faktiskt gör det på riktigt. Det bidrar förstås även med affärsvärde. Ingen kan ha missat det faktum att företag med ett aktivt mångfaldsarbete är lönsammare, mer innovativa och attraherar fler talanger. Och inget företag kommer framöver ha råd att förbise detta.

Kan du ge några exempel på hur fördomsfri rekrytering har implementerats i B3s sätt att arbeta?
— Utöver att utbilda våra ledare i Hållbart ledarskap bjuds alla medarbetare in till olika forum för kunskapsinjektion där vi pratar om teman som ingår i fördomsfri rekrytering. Ett av de teman vi har föreläst om är “Bias” - Vad är en fördom? Vad behöver vi tänka på i intervju- och rekryteringssammanhang? Andra teman har varit att erbjuda verktyg för att arbeta strukturerat med fördomsfri rekrytering. Exempelvis hur vi ska hålla oss till den satta kravprofilen vid en rekrytering och inte låta oss vilseledas av föreställningar om personer vi träffar. Vi ska undvika att gå på magkänsla. Den talar om det vi är vana vid, så lyssnar vi på den kommer vi fortsätta agera på samma sätt som vi alltid har gjort. På B3 har vi har även ett inkluderingsråd där vi går igenom och granskar om bolagets processer med fokus på hur vi kan arbeta mer inkluderande. Fördomar och bias är hela boven i icke-inkluderande sammanhang, så det kan vi inte prata för mycket om. Därför är det ett återkommande tema på våra lunchseminarier, nätverksträffar och interna forum.