Event Javaanalys med Ola Westin

Bli kontaktadarrowIcon
EVENT
__
Javaanalys med Ola Westin
PLATS
B3 Consulting Group Kungsbron 2, Stockholm
DATUM
11 november 2019
Anmäl dig idag

Vad är det för fel på mitt program? - Analys av mjukvara med fokus på Java och JDK Mission Control

Som mjukvaruutvecklare råkar vi alla då och då ut för att program inte gör som vi förväntar oss. Det kan till exempel handla om att programmet inte ger rätt resultat, att prestandan inte är vad den borde vara eller att obehöriga kan komma åt information de inte borde ha tillgång till.

Beroende på vad som har hänt finns det olika typer av verktyg som du kan använda för att analysera problemen. I många fall kan lite förberedelse spara väldigt mycket tid när man väl råkar ut för något.

Ett verktyg som kan hjälpa till att inspektera hur Java-program beter sig är JDK Mission Control. Med det kan du effektivt studera bland annat minnesallokering, skräpsamling, metodprofilering och lås för att hitta flaskhalsar och få ditt program att fungera bättre.

Under det här föredraget börjar vi med att gå vi igenom olika sätt att analysera program. Vi fortsätter med att lyfta på motorhuven till Java och titta lite närmare på dess analysmöjligheter. Vi avslutar med att gå igenom vad Mission Control är, hur det hänger ihop med Java samt hur du rent praktiskt går till väga för att analysera ditt programs beteende.

Talare: Ola Westin är konsult på B3 Innovation och har jobbat i över 15 år med olika typer av Java-utveckling. Innan B3 arbetade han i fem år på Oracle med utveckling av JDK Mission Control.

Målgrupp: Föredraget vänder sig dels till utvecklare och dels till techleads och projektledare. Det täcker på ett teoretiskt plan hur man kan minska riskerna med fel som uppstår i mjukvaruprojekt samt på ett mer praktiskt plan en titt på hur man kan göra i Java och med Mission Control.

Agenda: Vi startar kl 16:30 och håller på i ca 1,5 timme - stanna gärna kvar på lite tilltugg och dricka efteråt.


PLATS
B3 Consulting Group Kungsbron 2, Stockholm

DATUM
11 november 2019

Boka